Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 2
PHÂN TÍCH YẾU TỐ NGUY CƠ BỤC MIỆNG NỐI SAU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI NHIỀU TRUNG TÂM: NGHIÊN CỨU CỦA NHÓM PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐẠI TRỰC TRÀNG - HÀN QUỐC

Cộng tác trong mục này: Cao Minh Nga, Đỗ Đình Công, Hoàng Trọng Kim, Hứa Thị Ngọc Hà, Lê Thị Tuyết Lan, Nguyễn Hữu Hoàn, Nguyễn Sào Trung, Trần Thị Bích Hương, Trần Thanh Xuân.

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF