Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
MÔ HÌNH BỆNH TẬT Ở TRẺ EM 1 THÁNG – 15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Kim Dung*, Phạm Thị Minh Hồng**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định mô hình bệnh tật ở trẻ em 1 tháng – 15 tuổi vào khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quận 7 từ 01/06/2009 đến 31/05/201.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả tất cả trẻ từ 1 tháng – 15 tuổi đến khám và điều trị tại BVĐKQ7 từ 01/06/2009 đến 31/05/2011.

Kết quả: Tổng cộng 53357 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh tại BVĐKQ7, ngoại trú 95%, nội trú 2% và chuyển viện 3%, nhiều nhất là trẻ 1-5 tuổi, tỷ lệ nam/nữ = 1,2, đa số cư trú tại TPHCM, 60% là trẻ em tại quận 7. Tại khoa Khám bệnh, 3 nhóm bệnh phổ biến nhất là: nhóm bệnh hệ hô hấp (61%), nhóm bệnh tiêu hóa (12 %), nhóm bệnh nhiễm khuẩn - ký sinh trùng (9%). Tại khoa Nội trú, các nhóm bệnh thường gặp nhất là: bệnh hệ hô hấp (53%), phổ biến là viêm phổi, viêm họng và hen; bệnh nhiễm khuẩn (32,7%), chủ yếu là nhiễm siêu vi 80%, trong đó bệnh sốt xuất huyết 22%; bệnh hệ tiêu hóa (5,2%), rối loạn tiêu hóa thường gặp nhất 70%. Ba bệnh thường gặp nhất tại khoa nội trú là: viêm phổi, hen và sốt xuất huyết. Trong số bệnh nhân chuyển viện từ khoa khám bệnh, nhóm bệnh lý hô hấp và tiêu hóa chiếm tỷ lệ cao nhất, chuyển viện từ khoa nội trú gồm các bệnh: viêm phổi, sốt xuất huyết Dengue, hen, bệnh nhiễm siêu vi có biểu hiện sang thương ở da và niêm mạc.

Kết luận: Ba nhóm bệnh lý thường gặp nhất là nhóm bệnh hô hấp, nhóm bệnh tiêu hóa và nhóm bệnh nhiễm khuẩn.

ABSTRACT :

Objective: To determine the model of diseases in children from 1 month to 15 years old at the District 7 Hospital Ho Chi Minh city from June 2009 to May 2011.

Patients and method: Cross-sectional study on all patients examined and treated at the District 7 Hospital in the period of time mentioned above.

Results: There were a total of 53357 times of consulting at the District 7 Hospital, in which 95% outpatients, 2% inpatients and 3% patients transferred to the city hospital. The main age group was from 1-5, the male/female ratio was 1,2. Most patients were from Ho Chi Minh city and 60% were from district 7. At the Outpatient Department, the 3 major disease groups were Respiratory diseases (61%), Digestive diseases (12%) and Infectious diseases (9%). At the Pediatric Department, the proportions of inpatients were 53% of respiratory diseases (eg. Pneumonia, Pharyngitis and Asthma), 32.7% of infectious diseases (mainly viral infection which included a 22% of Dengue hemorrhagic fever) and 5.2% of digestive disease (about 70% of mild disturbances). Pneumonia, Asthma and Dengue hemorrhagic fever were also the 3 most common diseases of this department. Of the patients from the Outpatient Department, the 2 groups of transferred respiratory and digestive diseases were at highest proportions. But of the inpatients needed a city hospital referral, the most common diseases were Pneumonia, Dengue hemorrhagic fever, Asthma and Viral infection with skin and mucosa lesions.

 

Conclusion: The 3 most common groups of diseases were respiratory, digestive and infectious diseases.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF