Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM TAI NẠN TRẺ EM NHẬP KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2010

Phạm Lê Duy*, Đoàn Thị Ngọc Diệp*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả các đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết quả điều trị của các trẻ em bị tai nạn nhập Khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Nhi Đồng 2 từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2010.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Trong thời gian từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2010 có tất cả 397 trẻ bị tai nạn nhập Khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Nhi Đồng 2. Tai nạn thường gặp nhất là ngộ độc (131; 32,9%), sau đó là tai nạn giao thông (117; 29,5%), té ngã (74; 18,6%), động vật cắn (46; 11,6%), ngạt nước (15; 3,8%), bỏng (3; 0,8%), tai nạn khác (11;2,8%). Đa số các trẻ bị tai nạn nhập viện cư ngụ tại TP.Hồ Chí Minh (73%). Trẻ dưới 5 tuổi (239; 60,2%) chiếm đa số và tỉ lệ nam:nữ là 1,4:1. Các đặc điểm về dịch tễ, lâm sàng và kết quả điều trị khác nhau ở từng loại tai nạn.

Kết luận: Tai nạn trẻ em có thể gây ra các tổn thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ. Tai nạn trẻ em có thể xảy ra ở tất cả các lứa tuổi và bất kỳ nơi nào trẻ lui tới. Để phòng tránh tai nạn cho trẻ, cần phải giáo dục người dân biết cách đề phòng các nguy cơ gây tai nạn và cách sơ cấp cứu khi trẻ bị tai nạn để hạn chế hậu quả nặng nề.

ABSTRACT :

Objectives: To describe the epidemic, clinical features and the treatment results of children accident at Emergency Department of Hospital 2 in 2010.

Method: Case series report.

Results: There were 397 cases of children accident hospitalized in Emergency Department of the Children’s Hospital No2 from 1st January to 31st December in 2010. The most common cause is poisoning (131; 32.9%), follows by traffic accident (117; 29.5%), fall (74; 18.6%), animal bite (46; 11.6%), drowning (15; 3.8%), burn (3; 0.8%), others (11; 2.8%). Most of cases came from Ho Chi Minh city (73%). Children under 5 years old (239; 60.2%) were over-represented among the cases and gender ratio boy:girl is 1.4:1. The epidemic, clinical features and treatment results is various among those kinds of accident.

Conclusion: Children accident can cause severe injuries affecting badly to health and even death. Accident can occur in any year of old and any place where children frequent. To prevent accident, people need to be educated the methods to reduce accidental risk and the first aid steps to limit worse consequences.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF