Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG NÃO TRONG CHẤN THƯƠNG ĐẦU TRẺ EM TẠI BV NHI ĐỒNG 2 NĂM 2008-2009

Nguyễn Huy Luân*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ các dạng tổn thương não trong chấn thương đầu trẻ em được điều trị tại BV Nhi Đồng 2.

Phương pháp: Tiền cứu, mô tả.

Kết quả: 490 ca chấn thương đầu. Tỷ lệ nam/nữ = 1,4/1 Lứa tuổi thường gặp nhất là 6-10 tuổi 135 ca (27,5%). Đa số các trường hợp chấn thương ở tuyến tỉnh chuyển lên chiếm tỷ lệ 40%. Nguyên nhân gây tai nạn thường gặp nhất là té ngã (52,4%) và tai nạn giao thông (42,4%). Xe máy là phương tiện gây tai nạn giao thông thường gặp nhất 156 ca (75,4%). Ngoài ra tỷ lệ đội nón bảo hiểm rất thấp 7,2%. Trong nhóm té ngã lứa tuổi thường gặp nhất là dưới 3 tuổi, trong nhóm TNGT lứa tuổi thường gặp nhất là trên 5 tuổi. Có 10 trường hợp (18,9%) có tổn thương não trong nhóm không có dấu hiệu nứt sọ trên Xquang sọ. Vị trí tổn thương hộp sọ thường gặp trên CT là vùng đỉnh 47/166 (28,3%) kế đến là vùng trán 30/166 (18,1%). Tổn thương não có 142 ca, trong đó thường gặp nhất là tụ máu ngoài màng cứng 59,1%, kế đến là tụ máu dưới màng cứng 18,3%. Vị trí máu tụ thường gặp là vùng đỉnh 28/111 (25,2%) kế đến là vùng thái dương 25/111 (22,5%).

Kết luận: Ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, nguyên nhân chủ yếu là do té ngã; trẻ trên 3 tuổi, nguyên nhân do TNGT lại chiếm ưu thế. Xe máy là phương tiện gây tai nạn thường gặp nhất. Tổn thương não thường gặp nhất là tụ máu ngoài màng cứng. Vị trí máu tụ thường gặp là vùng đỉnh và vùng thái dương.

ABSTRACT :

Objectives: to determine the rate of traumatic brain injury in children’s head injuries treated in Children’s HospitalN02.

 Patients and Method: Prospective, descriptive.

Results: 490 cases with head injury were involved to our study. Male/female ratio was 1.4/1. Children from 6-10 years old were common group (27.5%). Most cases came from provincial areas (40%). The common cause of children’s head injuries are fall (52,4%) and traffic accidents (42.4%). The common type of traffic accidents is by motorbike (75.4%). The rate of using helmet is very low (7.2%). The common age for fall group is under 3 years old, for traffic accidents group is 5 years old and older. There are 10 cases (18.9%) had brain damage in the group with no signs of skull fracture on skull X-ray. The common sites of skull fractures on CT scans are in parietal bone (28.3%) and frontal bone (18.1%). There are 142 cases of traumatic brain injury. The common types of traumatic brain injury are epidural hematoma (59.1%) and subdural hematoma (18.3%). The most common of hematoma are on parietal lobe (25.2%) and temporal lobe (22.5%).

Conclusion: The main cause of head injuries in children less than 03 years old is fall, while motor vehicle crashes are priority for children older than 5 years old. Motorbike is the most common cause of traffic accidents. The common type of traumatic brain injury is epidural hematoma. The most common of hematoma are on parietal and temporal lobes.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF