Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
CA LÂM SÀNG: KHÒ KHÈ Ở BỆNH NHI CO THẮT TÂM VỊ

Bùi Diễm Khuê*, Lương Thị Thuận**, Nguyễn Thị Lệ,***, Lê Thị Tuyết Lan***

TÓM TẮT :

Co thắt tâm vị thường gặp ở người 25 - 60 tuổi, rất hiếm ở trẻ em. Bệnh nhân này là bé trai 8 tuổi bị khò khè, ho trên 1 năm kèm nuốt khó, ói sau ăn, dễ bị trào nước chua ra miệng, mũi khi nằm. Nhiều cơ sở y tế chẩn đoán và điều trị như hen bằng thuốc uống, xịt nhưng không giảm. X Quang ngực thẳng và nghiêng có hình ảnh mực nước hơi trong thực quản. Hô hấp ký có biểu hiện bất thường trên đường cong lưu lượng-thể tích ở cuối thì thở ra. X Quang thực quản cản quang cho thấy thực quản dãn lớn với dấu hiệu “mỏ chim”. Sau điều trị nong thực quản bằng bóng, các triệu chứng được cải thiện rõ rệt. Đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi phát hiện được tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. 

ABSTRACT :

Achalasia usually occurs in people aged 25 through 60 years and is rare in children. This patient is an 8-year-old boy. He had a history of wheezing and cough in over 1 year, together with dysphagia, vomiting after meal and regurgitation of sour fluid into mouth and nose when lying down. He was diagnosed and treated as asthma with oral and inhaled drugs at many hospitals but symptoms were not improved. The posteroanterior and lateral chest X-ray showed an air-fluid level in the esophagus. The spirometric test suggested an abnormality of the end-expiratory part of flow-volume loops. The barium esophagogram revealed the massive dilation of esophagus with a “bird’s beak” sign. After treated by balloon dilatation of the lower esophageal sphincter, the symptoms were markedly released. This is the first case we have detected at University Medical Center, Ho Chi Minh City.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF