Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
HIỆU QUẢ LÀM SẠCH ĐẠI TRÀNG CỦA DUNG DỊCH POLYETHYLENE GLYCOL Ở TRẺ EM

Chìu Kín Hầu*, Trương Nguyễn Uy Linh**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Dung dịch polyethylene glycol (PEG) làm sạch đại tràng trước mổ hiệu quả, rút ngắn thời gian nằm viện, dễ thực hiện, không gây khó chịu nhiều cho bệnh nhi cũng như không cần phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn trước mổ.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thử nghiệm lâm sàng có nhóm chứng ngẫu nhiên

Kết quả: Nghiên cứu trên 150 bệnh nhi. Hiệu quả làm sạch đại tràng của dung dịch PEG cao hơn so với phương pháp thụt tháo. Ngoài ra, dung dịch PEG không làm thay đổi nhu động cũng như biến chứng sau mổ. Do giảm được thời gian chuẩn bị trước mổ, phương pháp rửa toàn ống tiêu hóa này làm giảm đáng kể thời gian nằm viện của bệnh nhi.

Kết luận: Sử dụng dung dich PEG làm sạch đại tràng trước mổ ở trẻ em có thể là phương pháp thay thế tốt hơn so với phương pháp thụt tháo thông thường. 

ABSTRACT :

Background: Not only considered safe in children, using polyethelene glycol solution for bowel cleaning provides a more effective, shorter hospitalization time, easier- to -do method as compare to the wash out.

Method: Randommized control trial

Result: 150 patients take part in the research. More effective in cleaning bowel is proved in PEG solution. Moreover, this solution does not alter the bowel movement and postoperative complications as well. Due to shortening the preoperative time, whole gut solution certainly reduces the total hospitalization time.

Conclusion: PEG solution for bowl preoperative preparation may be a better alternative to traditional wash out method.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF