Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
NANG GIẢ TỤY Ở TRẺ EM: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT

Uông Sỹ Trường*, Trương Nguyễn Uy Linh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả tất cả bệnh nhân được chẩn đoán nang giả tụy và được phẫu thuật tại bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 01/2003 đến 06/2011.

Kết quả: Trong thời gian tám năm rưỡi chúng tôi ghi nhận được 24 trường hợp. Tỷ lệ nam/nữ : 3/1. Lứa tuổi thường gặp nhất: 6 – 11 tuổi (58,33%). Lý do nhập viện chủ yếu là đau bụng (83,33%). Các triệu chứng nổi bật là đau bụng (83,33%) và u bụng (54,17%). Nguyên nhân nổi bật là chấn thương tụy (66,67%). Biến chứng sớm sau phẫu thuật được ghi nhận trong 2 trường hợp (8,33%) bao gồm: 1 xuất huyết tiêu hóa và 1 tắc ruột do dính. Siêu âm là phương tiện chủ yếu trong việc chẩn đoán và theo dõi điều trị trong tất cả các trường hợp. Nối nang với đường tiêu hóa là phương pháp điều trị chủ yếu (87,5%), với các trường hợp còn lại là dẫn lưu nang và cắt nang.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các phương pháp phẫu thuật thì nối nang với đường tiêu hóa cho kết quả tốt.

ABSTRACT :

Objectives: To find out the clinical and laboratory characteristics and assessment of the surgical treatment.

Methods: Retrospective description study from 01/2003 - 06/2011 of 24 cases diagnosed and surgical treated at Children’s Hospital No.1.

Results: Rates of male / female : 3 / 1. The most common ages are from 6-11 years (58.33 %). Reason for hospitalization mainly abdominal pain (83.33 %). The prominent symptom is abdominal pain (83.33 %) and abdominal mass (54.17 %). Main cause is pancreatic injury (66.67 %). Early postoperative complications were recorded in 2 cases (8.33 %) including: a gastrointestinal bleeding and an intestinal obstruction due to adhesion. Ultrasound is valuable in diagnosing anh following up postoperation in all cases. Cysto-enterostomy is primary surgical procedure (87.5 %), other procedures are cyst external drainage and cyst excision.

Conclusions: Research results showed that, the cysto-gastrostomy and the cysto-jejunostomy methods for good results.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF