Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
ĐIỀU TRỊ CÁC GÃY XƯƠNG ĐÙI NHIỄM TRÙNG BẰNG CỐ ĐỊNH NGOÀI 3 THANH, 2 MẶT PHẲNG

Cao Thỉ*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiễm trùng ổ gãy xương đùi sau khi cắt lọc cần phải cố định tốt. Phương tiện cố định thích hợp nhất vẫn là cố định ngoài.Tuy nhiên các loại cố định ngoài hiện thời chưa đủ vững chắc.Vì vậy chúng tôi thiết kế, ứng dụng khung cố định ngoài gồm có 3 thanh dọc, cố định trên 2 mặt phẳng. Bài này báo cáo kết quả thử nghiệm vật liệu và sử dụng trên lâm sàng.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm vật liệu cấu tạo khung và hồi cứu kết quả điều trị trên 12 bệnh nhân nhiễm trùng ổ gãy xương đùi.

Kết quả và bàn luận: Vật liệu cấu tạo khung phù hợp mác thép USN S30400 304. Đinh Schanz phù hợp mác thép y khoa UNS S31603 316L. Có 12 bệnh nhân được sử dụng cố định ngoài 3 thanh. Tất cả đều hết nhiễm trùng sau khi cắt lọc từ 1 đến 3 lần, trong đó có 6 trường hợp liền xương. Không có tai biến hay biến chứng đáng kể. Có thể nhờ cố định trên 2 mặt phẳng nên cố định ngoài 3 thanh cố định xương gãy tốt hơn.

Kết luận: Bước đầu nghiên cứu cho thấy cố định ngoài 3 thanh có tác dụng cố định tốt giúp điều trị các gãy xương đùi bị nhiễm trùng.

ABSTRACT :

Purpose Management of femoral infected fractures is quite complicated. After debridement, the fracture site needs to be stably immobilized. External fixator seems to be the most effective mean. Unfortunately, the current external fixators are not stable enough. For improving the stability, we have designed a triple-rod external frame basing on two-plane fixation. This paper reports the outcome on material testing and clinical effectiveness.

Method and material: The frame and Schanz pin were tested at The quality assurance and testing center 3. Retrospective study of 12 cases of femoral infected fracture applying this frame was performed

Results and discussion: The frame was made of stainless steel USN S30400 304. Shanz pin was made of stainless steel UNS S31603 316L. Clinically, all cases were healed, bone healing had six cases. There were no remarkable complications. For external fixator that immobilized the fracture by 3 rods and on two planes, it is impressive that the fixation would be more stable.

Conclusion: Our triple-rod and two-plane external fixator may be a good device to immobilize the infected fractures of the femur.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF