Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 4
CHỈ ĐỊNH THUỐC KHÔNG THÍCH HỢP Ở NGƯỜI CAO TUỔI NỘI TRÚ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT-THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phùng Hoàng Đạo*, PhạmHòa Bình**, Nguyễn Văn Trí**

TÓM TẮT :

Mởđầu: Kê toa thuốc là công việc hàng ngày và thường xuyên của các bác sĩ lâm sàng. Tiến trình dùng thuốc là một tiến trình phức tạp gồm nhiều bước, từ lúc bác sĩ kê toa, kiểm tra toa thuốc của khoa dược hoặc nhà thuốc, giao thuốc, hướng dẫn sử dụng cho người bệnh, cuối cùng là theo dõi tác dụng của thuốc và nhận phản hồi lại từ người bệnh. Ở mỗi bước của tiến trình đều có thể xảy ra những nguy cơ cho người bệnh.Tuy nhiên, nhiều vấn đềảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe có thể phòng tránh được ngay ở bước kê toa đầu tiên của bác sĩ(11).Chỉđịnh thuốc không thích hợp ở người cao tuổi (NCT) là vấn đề khá phổ biến trên thế giới, tại Việt Nam vẫn chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định, tỉ lệ chỉđịnh thuốc không thích hợp, những loại thuốc thường được chỉđịnh không thích hợp, cách chỉđịnh thuốc không thích hợp thường gặp nhất, xác định những yếu tố liên quan đến việc chỉđịnh thuốc không thích hợp.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả, cắt ngang, phân tích trên 1000 bệnh nhân (BN) cao tuổi điều trị nội trú bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Dựa vào tiêu chuẩn STOPP và tiêu chuẩn bổ sung đểđánh giá việc chỉđịnh thuốc không thích hợp ở NCT.

 Kết quả: Tỉ lệ chỉđịnh thuốc không thích hợp theo tiêu chuẩn STOPP là 11,7% và tỉ lệ chỉđịnh không thích hợp chung là 21,7%. Thuốc thường được chỉđịnh không thích hợp là: ức chế calci, NSAIDs, chlorpheniramin, glibenclamide, furosemide, theophylline, colchicin, clopidogrel, ức chế alpha, amitriptylin, hyoscine-N-butylbromide, digoxin, ipratropium, bromazepam và codein.

Kết luận: chỉđịnh thuốc không thích hợp ở NCT chiếm tỉ lệ 21,7%, tỉ lệ chỉđịnh thuốc không thích hợp theo tiêu chuẩn STOPP là 11,7%.

Từ khóa: người cao tuổi, chỉđịnh thuốc không thích hợp, tiêu chuẩn STOPP, tiêu chuẩn bổ sung.

ABSTRACT :

Background: The prescribing is a work daily of clinicans.The medication-use process is a complicated progression of steps traditionally consisting of prescribing, communicating orders, dispensing, administering, and monitoring. At each step, the potential for associated health risks exist; however, many preventable problems can occur at the initial prescribing stage of physician.Inappropriate prescribing in the hospitalized elderly patient is a common problem in the world;we have not seen any research on this issue in Vietnam.

Objective: To assess the rate of inappropriate prescribing, drugs name are prescribed the most often inappropriate, factors related to inappropriate prescribing.


Subjects and methods: A descriptive, cross-sectional analysis study of 1000 older patients hospitalized in Thong Nhat hospital-HCM city, based on STOPP criteria and additional criteria to evaluate inappropriate prescribing in the older.

Result: The rate of inappropriate prescribing by STOPP criteria is 11.7%, common ratio are 21.7%, the most commonly prescribed inappropriate medications were calcium antagonist, NSAIDs, chlorpheniramin, glibenclamide, furosemide, theophylline, colchicin, clopidogrel, alpha antagonist, amitriptylin, hyoscine-N-butylbromide, digoxin, ipratropium, bromazepam and codein.

Conclusion: The rate of inappropriate prescribing by STOPP criteria is 11.7%, common ratio are 21.7%.

Key work:STOPP criteria, additional criteria, older patient, inappropriate prescribing.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF