Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 4
PHÂN TÍCH GỘP CỦA CÁC NGHIÊN CỨU NGẪU NHIÊN VỀ PHẪU THUẬT NỘI SOI KINH ĐIỂN VÀ PHẪU THUẬT QUA MỘT CỔNG ĐỂ CẮT RUỘT THỪA

Cao Minh Nga, Đỗ Đình Công, Hoàng Trọng Kim, Hứa Thị Ngọc Hà, Lê Thị Tuyết Lan, Phan Hà Minh, Nguyễn Hữu Hoàn, Nguyễn Sào Trung, Trần Thị Bích Hương, Trần Thanh Xuân

TÓM TẮT :

Hiện nay, phẫu thuật nội soi kinh điển (qua 3 cổng) là lựa chọn hàng đầu để điều trị viêm ruột thừa cấp (CLA) tại nhiều bệnh viện. So với mổ mở cắt ruột thừa, CLA có những ưu điểm như sau: ít sang chấn, giảm nhiễm khuẩn vết mổ, ít đau sau mổ, sẹo mổ thẩm mỹ hơn, thời gian nằm viện ngắn, hồi phục nhanh ... Với những tiến bộ hiện nay, phẫu thuật nội soi qua một sẹo mổ để cắt ruột thừa (SILA) đang đem lại sự chú ý. Vì chỉ còn một vết mổ ở rốn, SILA hứa hẹn thẩm mỹ hơn, ít đau sau mổ, giảm tai biến chảy máu tại thành bụng. Tuy nhiên, vẫn có những khó khăn cho phẫu thuật viên khi thực hiện SILA mà có thể dẫn đến nguy cơ gây biến chứng sau mổ, thời gian mổ kéo dài. Năm 2011 đã có hai phân tích gộp của những nghiên cứu không phân nhóm ngẫu nhiên. Phân tích gộp này có ưu diểm sử dụng kết quả từ 8 nghiên cứu có phân nhóm ngẫu nhiên. Phân tích gộp này có thể kết luận về: biến chứng sau mổ, thời gian nằm viện, mức độ đau sau mổ, tỉ lệ chuyển đổi phương pháp, thời gian phẫu thuật; chưa có thể kết luận về: nguy cơ mổ lại, thời gian đi làm trở lại, kết luận về thẩm mỹ. 

 

Hua J, Gong J, Xu B, Yang T, Song Z (2013) Single-Incision Versus Conventional Laparoscopic Appendectomy: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. J Gastrointest Surg, Sep 4.


 

ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF