Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 5
ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CHƯA CÓ BIẾN CHỨNG Ở TRẺ EM BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI: BÁO CÁO 119 TRƯỜNG HỢP

Trần Văn Dễ*, Trần Văn Tuấn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa chưa biến chứng ở trẻ em tại bệnh viện (BV) Nhi Đồng Cần Thơ từ 04/2014 đến 04/2015.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, cắt ngang, mô tả, không đối chứng với 119 bệnh nhi viêm ruột thừa chưa có biến chứng được điều trị bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ từ 04/2014 đến 04/2015.

Kết quả: Trong 119 bệnh nhi, có 63,9% nam và 36,1% nữ . Tỷ lệ nam/nữ là 1,7. Tuổi trung bình là 6,4 (3-15). Kỹ thuật được sử dụng là kỹ thuật "in".Số trocar sử dụng trong mổ là 3 (10-5-5 mm). Áp lực ổ bụng là 10-15 mmHg, không có biến chứng tăng CO2 máu.Thời gian phẫu thuật trung bình là 43 phút. Thời gian tái lập lưu thông tiêu hóa trung bình là 15,2 giờ. Chỉ có 3,3% số bệnh nhi có biến chứng nhẹ sau mổ, không có trường hợp nào phải mổ lại. Thời gian nằm viện trung bình là 5 ngày.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa chưa có biến chứng ở trẻ em hoàn toàn an toàn và hiệu quả.

Từ khóa: Phẫu thuật nội soi, viêm ruột thừa.

ABSTRACT :

Purpose: Laparoscopic appendectomy (LA) was performed in adult in 1983 by Kurt Semm. The first report of LA in children was by Ure et al in 1991 and become popular now, but LA in children have just applied in Cantho’s Children Hospital by 1/2014. This study avaluates the outcome of LA in simple appendicitis from April 2014 to April 2015 in Cantho’s Children Hospital.

Material and methods: We performed a prospective study of 119 children undergoing LA for acute appendicitis (AA) from April 2014 to April 2015 in Cantho’s Children Hospital.

Results: The study inclued 119 patients who underwentLA for AA. Male female ratio was 1.7 (63.9% males and 36.1% females), aged 3 to 15 years (mean 9.84). The appendectomy had been carried out by "in"technique. We used 3 trocars (one trocar 10mm under umbilicus, two trocars 5 mm in the right quadrant and suprapubic). Abdominal presures changed from 10 to 1 5mmHg and without complication of increased PCO2. The mean operating time was 43 minutes. The mean time returning to full diet was 15.2 hours. Minor post operative complications were 3.3% without reoperation. The mean length of hospital stay was 5 days.

Conclusions: LA is a safe and effective laparoscopic procedure in children with simple appendicitis.

Key words: Laparoscopic appendectomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF