Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 5
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ LỖ TIỂU THẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phan Xuân Cảnh*, Phạm Văn Phú*, Hàn Cảnh Định*, Võ Xuân Thành*, Nguyễn Văn Phiên*, Lê Bá Thao*, Bùi Thiên Thịnh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị lỗ tiểu thấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả.

Kết quả: Trong thời gian từ 6/2013 - 6/2015, chúng tôi có 32 bệnh nhân lỗ tiểu thấp được phẫu thuật (27 trường hợp mổ lần đầu và 02 mổ thì 2, 02 túi thừa kèm hẹp niệu đạo, 01 dò niệu đạo kèm hẹp niệu đạo). Biến chứng chung sau mổ chúng tôi là (12/32 ca) chiếm 37,5%. 03 (9,3%) trường hợp thiếu máu nuôi mặt bụng dương vật những ngày đầu sau mổ. 01(3,1%) trường hợp hẹp niệu đạo được nong sau mổ. 06 trường hợp dò niệu niệu đạo (18,8%) và 02 (6,3%) trường hợp túi thừa niệu đạo cần phải mổ lại. Kết quả chúng tôi đạt tốt là 62,5%, khá là 12,5% , xấu là 25%.

Kết luận: Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh có thể triển khai phẫu thuật lỗ tiểu thấp với 02 điều kiện: bác sỹ được đào tạo căn bản về Ngoại nhi và được trang bị dụng cụ phẫu thuật.

Từ khóa: Lỗ tiểu thấp, tạo hình niệu đạo, cong dương vật, rò niệu đạo, hẹp niệu đạo.

ABSTRACT :

Objective: To assess the result of operation treats hypospadias in Binh Dinh general hospital.

Methods: Prospective study.

Results: From 6/2013 to 6/2015, we had 32 patients with hypospadias who were operated. There were 27 cases, who were operated the first time, 2 cases were operated the second stage, 2 cases urethral diverticulum and 1 case urethral fistula combined urethral stenosis. Common complications occured (12/32 cases) holding 37.5%, 3 cases (9.3%) had temporary ventral ischemia, 1 case urethral stenosis was dilatable after surgery, 6 cases (18.8%) had fistula, 2 case (6.3%) had urethral diverticulum. Our results had good (62.5%), fair (12.5%), bad (25%).

Conclusions: Province general hospital could operate hypospadisas with two conditions: doctors were trained base about pediatric surgery and surgery equipment was enough.

Keywords: Hypospadias, urethroplasty, penile curvature, fistula, urethral stenosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF