Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 5
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP CƯỜNG TUYẾN CẬN GIÁP NGUYÊN PHÁT Ở TRẺ EM: CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT

Dương Thị Thanh*, Hoàng Thị Diễm Thúy*, Hồ Trần Bản**, Nguyễn Thanh Trúc**, Trương Đình Khải**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Hormone tuyến cận giáp (PTH) được tuyến cận giáp sản xuất và có vai trò kiểm soát nồng độ Calci trong máu. Tuyến cận giáp bình thường sẽ ngừng hoạt động khi nồng độ Calci trong máu tăng cao. Nồng độ Calci máu tăng cao do bất thường của tuyến cận giáp tăng tiết PTH. Cường tuyến cận giáp (HTP) được chẩn đoán khi nồng độ Calci/máu và PTH tăng. Chỉ có phẫu thuật cắt bỏ tuyến cận giáp phì đại (hoặc vài tuyến) được xác định là phương pháp điều trị cho rối loạn tăng tiết PTH.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả 1 trường hợp bé trai, 7 tuổi, cường tuyến cận giáp nguyên phát được điều trị vào tháng 6/2015 tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Kết quả: Biểu hiện lâm sàng không đặc hiệu bao gồm táo bón, buồn nôn, đau bụng, đau cơ, đau khuỷu tay, mệt và vôi hóa thận. Phẫu thuật chỉ tìm được 2 tuyến cận giáp có kích thước bình thường. Một tuyến được cắt rời và vùi trong cơ vùng mặt trước cẳng tay. Nồng độ Calci/máu và PTH sau phẫu thuật có chỉ số bình thường.

Kết luận: Trong trường hợp này, HTP nguyên phát được chẩn đoán khi bệnh nhi có vôi hóa thận 2 bên và tăng cao PTH. Cắt bỏ tuyến cận giáp là điều trị được lựa chọn và có hiệu quả trong hồi phục nồng độ bình thường của PTH, calci/máu.

Từ khóa: Hormone tuyến cận giáp.

ABSTRACT :

Objective: Parathyroid glands make parathyroid hormone. Parathyroid hormone (PTH) controls calcium level in the blood. A normal parathyroid will shut down and go to sleep if the calcium level in blood is high. The high blood calcium is a result of the high PTH. It is the parathyroid gland that is the problem. Hyperparathyroidism (HTP) is diagnosed when tests show that blood levels of calcium and parathyroid hormone are high. Surgery to remove the enlarged gland (or glands) is the only definitive treatment for the disorder.

Method: A male, 7 years old with primary hyperparathyroidism (HPT) was analyzed retrospectively at Children’s Hospital 2 in June, 2015.

Results: Clinical manifestations consist of constipation, nausea, abdominal pain, pain in the muscles and elbow join, fatigue and renal calcification. The symptoms listed above are nonspecific. In this case, we only discovered 2 normal size parathyroid glands. One of them was removed and buried into muscle of anterior forearm. Post-op, level serum calcium and PTH had normal index.

Conclusions: In this case, primary HPT was diagnosed when the patient had bilateral renal calcification and increasing PTH. Parathyroid resection is a choice of treatment and effective at restoring normal serum calcium and PTH.

Keywords: Parathyroid hormone

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF