Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TỰ THÂN TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH ĐA U TỦY

Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn* và nhóm ghép tế bào gốc BV Chợ Rẫy

TÓM TẮT :


ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF