Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
MỘT SỐ ỨNG DỤNG MỚI TRIỂN KHAI TRÊN MÁY ĐẾM TẾ BÀO DÒNG CHẢY BD FACS CANTO II TRONG NĂM 2013

Nguyễn Đặng Thuận An*, Từ Thị Thanh Trúc*, Trương Ngọc Quyên*, Nguyễn Thị Thảo*, Phạm Ngọc Diễm*, Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn**

TÓM TẮT :


ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF