Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN DO ACINETOBACTER BAUMANNII TẠI KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI – BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2012

Nguyễn Văn Thuận*, Lê Quốc Hùng*, Trần Quang Bính*

TÓM TẮT :

Giới thiệu: Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) do Acinetobacter baumannii đa kháng thuốc là một thách thức lớn cho các nhà lâm sàng trong nước và trên thế giới, hậu quả của nó dẫn đến thời gian nằm viện kéo dài, tăng chi phí điều trị và tăng tỷ lệ tử vong.

Phương pháp: nghiên cứu hồi cứu cắt ngang mô tả. Đối tượng gồm tất cả bệnh nhân được điều trị nội trú tại khoa Bệnh Nhiệt Đới – BV Chợ Rẫy từ tháng 1/2012 đến tháng 1/2013 được chẩn đoán là NKBV do A. baumannii có kết quả cấy bệnh phẩm dương tính và được thực hiện kháng sinh đồ.

Kết quả: 147 bệnh phẩm phân lập được A. baumannii từ 132 bệnh nhân tại khoa Bệnh Nhiệt Đới gồm đàm 107 mẫu (73%), dịch vết thương 29 mẫu (20%), nước tiểu 8 mẫu, máu 3 mẫu (2%). Nhiễm trùng huyết có tỷ lệ cấy máu dương tính thấp nhất nhưng tỉ lệ tử vong lên đến 100%. A. baumanni phân lập được đề kháng với hầu hết kháng sinh hiện có trên 80%, Colistin là kháng sinh duy nhất còn nhạy 100%.

Kết luận: NKBV do A.baumanii đa kháng thuốc tại khoa Bệnh Nhiệt đới thường gặp nhất là viêm phổi, kế đến là nhiễm trùng da và cấu trúc da. Việc phòng ngừa lây nhiễm bằng cách tuân thủ nguyên tắc chống nhiễm khuẩn là cần thiết và bắt buộc. Sử dụng kháng sinh hợp lý, chọn lựa các phác đồ phối hợp trên cơ sở của colistin để điều trị hiệu quả NKBV do A. baumannii là rất quan trọng.

Từ khóa: Nhiễm khuẩn bệnh viện, Acinetobacter baumannii đa kháng thuốc, đề kháng kháng sinh.

ABSTRACT :

Bacground: Hospital acquired infection (HAI) due to MDA Acinetobacter baumannii is the great challenge for clinicians in Vietnam as well as in the world. The results of HAI will lead to prolong the length of hospital stay, increase cost of treatment and increase case fatality.

Methods: A cross - sectional, descriptive, retrospective study was carried out at department of Tropical diseases from 1/2012 to 1/2013 on hospitalized patients who discharged with diagnosis of HAI due to A.baumannii confirmed by positive culture to evaluate the patterns of infection and the antimicrobial resistances.


Results: 147 specimens with A. baumannii of 132 patients at the department of Tropical Diseases were isolated in 2012 including 107 samples (73%) of sputum, 29 samples (20%) of wound secretions, 8 samples of urines, and 3 samples (2%) of blood cultures. Proven septicemia has low incidence but high case fatality up to 100%. Isolated strains of A. baumannii are highly resistant to available antimicrobials, over 80%, but are still 100% susceptible with colistin.

Conclusion: HAI due to MDR A. baumannii at the Department of Tropical Diseases is commonly seen with pneumonias, followed with skin and skin structure infections. The prevention of contamination by apply and comply the standard precautions of infection control is necessary and obligatory. Appropriate use of antimicrobials and selection of combination regimens based on colistin to enhance the efficacy of treatment are very important.

Key words: Hospital acquired infection (HAI), multi-drug resistant Acinetobacter baumannii (MDR – A. baumannii), antimicrobial resistances.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF