Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP SỐT RÉT NẶNG DO PLASMODIUM FALCIPARUM CÓ TỔN THƯƠNG PHỔI CẤP ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG

Trần Quang Bính*, Võ Ngọc Anh Thơ*

TÓM TẮT :

Tổn thương phổi cấp và hội chứng suy hô hấp cấp ở người lớn (ARDS) có thể gặp trong sốt rét. Đây là một biểu hiện nặng tương đối ít gặp trong sốt rét cấp tính. Tỉ lệ tử vong đối với biến chứng này rất cao ngay cả khi đã được hồi sức hô hấp tích cực. Chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh nhân nữ, 20 tuổi, được chẩn đoán sốt rét nặng có biểu hiện ở phổi, điều trị thành công với thuốc Artesunate, kháng sinh, vận mạch và thở máy hỗ trợ. Chẩn đoán phân biệt nên được thực hiện với phết máu ngoại biên hoặc test nhanh tìm ký sinh trùng sốt rét trên bệnh nhân sốt có tổn thương phổi cấp để tránh bị bỏ sót nguyên nhân sốt rét, đặc biệt ở nước có sốt rét lưu hành như nước ta. Điều trị tích cực với thuốc kháng sốt rét đặc hiệu kết hợp với thông khí cơ học hỗ trợ, chiến lược bảo vệ phổi đã góp phần cứu sống bệnh nhân.

Từ khóa: Tổn thương phổi cấp, hội chứng suy hô hấp cấp người lớn (ARDS), sốt rét, sốt rét nặng có biểu hiện ở phổi, Plasmodium falciparum.

ABSTRACT :

Acute lung injury (ALI) and adult respiratory distress syndrome (ARDS) may be seen in malaria. These manifestations are quite rare in acute malaria. The mortality rate of these complications is very high despite intensive therapy with respiratory resuscitation. We report a case of 20 years-old female patient, who was diagnosed severe malaria with pulmonary manifestation and treated successfully with antimalarials, antibiotics, vasoactive drugs, mechanical ventilation support with lung protective strategy. Differential diagnosis should be done with peripheral blood smear or rapid tests to detect parasites in the fever patient with acute lung injury to avoid missing malaria, especially in the endemic areas as Vietnam. Intensive therapy with specific antimalarials in combination with mechanical ventilation support, and lung protective strategy could contribute saving life for the patient.

Key words: Acute lung injury (ALI), Adult respiratory distress syndrome (ARDS), malaria, severe malaria with pulmonary manifestation, Plasmodium falciparum

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF