Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG KHÁNG PHOSPHOLIPID TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2012

Hoàng Thị Thúy Hà*, Nguyễn Đặng Thuận An*, Lâm Mỹ Hạnh*, Lê Hùng Phong*, Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn*

TÓM TẮT :

Hội chứng kháng phospholipid được định nghĩa là sự kết hợp của kháng thể kháng phospholipid (aPL) với biểu hiện lâm sàng huyết khối (động mạch, tĩnh mạch hoặc mao mạch), sẩy thai liên tiếp hoặc giảm tiểu cầu,vì vậy bệnh cảnh lâm sàng rất đa dạng, gặp ở nhiều chuyên khoa khác nhau.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của hội chứng kháng phospholipid gặp tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2012. Đánh giá kết quả điều trị của APS

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  Đối tượng: bệnh nhân được chẩn đoán APS gặp tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2012. Phương pháp nghiên cứu: mô tả hồi cứu

Kết quả: 8 bệnh nhân biểu hiện lâm sàng chính là tắc mạch, giảm tiểu cầu. Phát hiện kháng thể kháng lupus 5/8 bệnh nhân, 8/8 bệnh nhân có kháng thể kháng phospholipid. Điều trị chống đông phối hợp corticoid là phương pháp điều trị chính và có hiệu quả.

Từ khóa: Hội chứng kháng phospholipid, kháng thể kháng phospholipid, kháng thể kháng lupus, tắc mạch

ABSTRACT :

Antiphospholipid syndrome is defined by two major components:the occurrence of at least one clinical feature from a diverse list of potential disease manifestations the most common of which are venous or arterial thromboses, recurrent fetal loss, thrombocytopenia and persistent presence in the serum of at least one of type of antiphospholipid antibody.

Objective: Describe clinical and examination characters of Antiphospholipid syndrome at Cho Ray hospital in 2012. Evaluate the treatment response

Subjects and Method:  Subject: patients were diagnosed APS in 2012 at Cho Ray hospital. Method: retrospective description.

Results and conclusions: 8 patients had 2 major clinical features such as thrombose and thrombocytopenia. Lupus anticoagulant present in 5/8 patients, 8/8 patients had antiphospholipid antibody. Anticoagulant therapy combined with Corticosteroides is effective main choice.

Keys words: Antiphospholipid syndrome, antiphospholipid antibody, Lupus anticoagulant, thrombosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF