Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG ĐIỀU TRỊ GẠN TÁCH BẠCH CẦU CẤP CỨU Ở BỆNH NHÂN BẠCH CẦU MẠN DÒNG TỦY BẰNG MÁY COBE SPECTRA

Nguyễn Văn Thạo*, Suzanne MCB Thanh Thanh*, Hoàng Thị Thúy Hà*, Nguyễn Khắc Tùng, Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị gạn tách bạch cầu bằng máy Cobe Spectra ở bệnh nhân Bạch cầu mạn dòng tủy.

Đối tượng: Tất cả bệnh nhân Bạch cầu mạn dòng tủy đã được chẩn đoán có biến chứng tắc mạch hay có nguy cơ tắc mạch, được điều trị gạn tách bạch cầu với máy Cobe Spectra.

Phương pháp: Tiền cứu mô tả

Kết quả và kết luận: Số lượng bạch cầu gạn tách ra khỏi cơ thể trung bình 100G/L. Các triệu chứng đe dọa tắc mạch cải thiện rất tốt sau điều trị gạn tách bạch cầu.

Từ khóa: tăng bạch cầu, bạch cầu mạn dòng tủy, tắc mạch, điều trị gạn tách bạch cầu.

ABSTRACT :

Aim: Evaluate effectiveness of leukapheresis by Cobe Spectra in patients with chronic myelocytic leukemia

Objectives: All patients with diagnosed chronic myelocytic leukemia had complication or risk of leukostasis, treated with leukapheresis by Cobe Spectra.

Method: Prospective study

Results anhd Conclusion: The number of leukocytes cottage separated from the blood, an average of 100 G/L. After leukapheresis, threatening symptoms of leukostasis were improvement very good.

Keywords: leukocytosis, chronic myelocytic leukemia, leukostasis, leukapheresis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF