Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRÊN 30 TRƯỜNG HỢP BỆNH ĐA DÂY THẦN KINH TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC

Lê Thị Thúy An*, Nguyễn Thi Hùng**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng và nhận xét mối tương quan giữa các đặc điểm lâm sàng với bệnh nhân có bệnh đa dây thần kinh trong hồi sức tích cực.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả và phân tích trên 68 bệnh nhân trong khoa hồi sức tích cực, nằm điều trị trên 14 ngày do các bệnh trầm trọng (nhiễm khuẩn huyết hoặc suy đa cơ quan, viêm phổi, viêm túi mật…), lệ thuộc máy thở, yếu hoặc liệt chi, giảm hoặc mất phản xạ gân cơ từ 9/2009 – 10/2010.

Kết quả: Có 30 bệnh nhân, trong đó nam và nữ chiếm tỷ lệ tương đương nhau, tuổi trung bình là 59,4, với bệnh cảnh nhiễm khuẩn huyết (90%), suy đa cơ quan (30%), nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan (20%), rối loạn ý thức, rối loạn cơ vòng, suy hô hấp (100%), yếu tứ chi (63,3%), mất phản xạ gân cơ (76,6%).

Kết luận: Bệnh đa dây thần kinh trong hồi sức tích cực thường xuất hiện sau bệnh cảnh nhiễm khuẩn huyết hoặc suy đa cơ quan hoặc cả nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan với tỷ lệ tử vong cao. Không có biện pháp điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị nâng đỡ, điều trị nhiễm khuẩn huyết, loại trừ các yếu tố thúc đẩy, hạn chế sử dụng thuốc tác dụng lên hệ thần kinh ngoại biên.

Từ khóa: Bệnh đa dây thần kinh trong hồi sức, nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, yếu chi.

ABSTRACT :

Objective: The aim of this survey is to study clinical data and report the relationship between clinical data of patients affected by critical care polyneuropathy in ICU.

Methods: The prospective and descriptive study was realized on 68 patients admitted in ICU during 14 days or more. The underlying disorders are sepsis and/ or multiple organ failure (pneunonia, intoxication, cholecystitis…) failure to wean from mechanical ventilation. Clinical manifestation are: muscle weakness, tetra paresis, or diminished tendon reflexes. Study period was from September 2009 to October 2010.

Results: There are 30 patients. The sex ratio was equal men and women, and the average age was 59,4. However, the final result showed 90% of patients with sepsis, 30% with multiple organ failure, 20% with sepsis and multiple organ failure, 100% alteration of consciousness, respiratory failure, urinary incontinence, 63.3% with muscle weakness, 76.6% with abolished tendon reflex.

Conclusion: Sepsis or multiorgan failure or both is thought to be a leading cause Critical Illness Polyneuropathy (CIP) in Intensive Care Unit (ICU) with high rate of mortality. However, there is no specific therapy, the management in ICU is only supportive and symtonatic treatment, limitation of drug with side effect on peripheral nervous system.


Keywords: Critical illness polyneuropathy, sepsis, multiple organ failure, muscle weakness .Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF