Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
ĐÁNH GIÁ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG MẠCH MÁU BẨM SINH Ở NGƯỜI LỚN TRONG 6 NĂM (2005-2010)

Nguyễn Công Minh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề - Mục tiêu: Mục tiêu điều trị u máu trẻ em là làm giảm sự phát triển, thu nhỏ các u to, các u cản trỏ chức năng sinh tồn. U máu tồn tại đến tuổi trưởng thành là loại hỗn hợp hoặc thuộc các loại dị dạng mạch máu là chính. Vì vậy phương pháp điều trị phải linh động nhằm gia tăng hiệu quả và giảm đi các nguy cơ trong trị liệu. Mục đích nghiên cứu nhằm đúc kết những hình ảnh lâm sàng và hiệu quả của các phương thức can thiệp kết hợp trong điều trị u máu và dị dạng mạch máu trong 6 năm tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương.

Phương pháp nghiên cứu: Trên 554 bệnh nhân u máu và dị dạng mạch máu nhập viện tại hai trung tâm Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương. Đa số, 95% (528 bệnh nhân) là sang thương ngoài da. Trong đó 58% là nữ và 42%, nam. Tuổi trung bình là 28,5. Hầu hết được chỉ định điều trị kết hợp trước khi phẫu thuật. Chỉ có 13% (67 bệnh nhân) được phẫu thuật thì đầu tại khoa Ngoại Lồng ngực- Mạch máu của chúng tôi. Tất cả bệnh nhân được theo dõi trên 2 năm.

Kết quả: Trong số những bệnh nhân được chỉ định can thiệp chích xơ, thuyên tắc mạch hoặc laser liệu pháp: 6 BN trở lại phẫu thuật sau khi sang thương thu nhỏ và khu trú, cắt trọn cho kết quả tốt. 67 trường hợp dị dạng mạch máu bẩm sinh ở ngoài da được phẫu thuật thì đầu: mổ lấy trọn các sang thương nhỏ hơn 3 cm đơn độc cho kết quả tuyệt vời. Phẫu thuật các sang thương nhiều chỗ, lan tỏa hoặc lớn hơn 3 cm, kết quả không tốt. Không có tử vong sau mổ. Biến chứng sau mổ chiếm 11,9% (8 bệnh nhân chảy máu sau mổ và 1 phải đoạn chi). Theo dõi hơn 2 năm sau mổ, 18% tái phát, mà đại đa số là các dị dạng mạch máu lan tỏa trong cơ.

Kết luận: Chỉ định mổ dị dạng mạch máu tồn tại ở người lớn có thể triệt để hoặc không triệt để tùy thuộc vào sang thương. Chiến lược trị liệu thường là các phương thức can thiệp từng bước giản đơn và lập lại. nhiều lần. Với sang thương đơn độc và nhỏ hơn 3 cm, chỉ định phẫu thuật cho kết quả tốt.Với sang thương lớn hơn 3 cm, lan rộng hoặc ăn sâu trong cơ, can thiệp kết hợp với chích xơ, gây thuyên tắc hoặc quang đông laser rồi mới phẫu thuật, sẽ hiệu quả hơn.

Từ khóa: Dị dạng mạch máu bẩm sinh ở người trưởng thành; U máu và dị dạng mạch máu; Phẫu thuật u máu và dị dạng mạch máu.

ABSTRACT :

APPRECIATION OF THE THERAPY OF ADULTE CONGENITAL VASCULAR MALFORMATIONS (CVM) DURING 6 YEARS (2005-2010)

Nguyen Cong Minh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 53 - 60

Background - Objectives: The goal of treatment of infantile hemangioma should be to stop proliferation, speed up regression of the large hemangiomas and prevent vital functional problems. “Hemangioma” remained in the adult are the mixed types or the true vascular malformations, therefore, the therapeutic approach should be flexible to maximize the benefits and reduce the risks of the treatment. The purpose of the study was reviewed the clinical profile with the effect of the multiple interventions in the treatment of theses lesions in adult patients at Cho Ray and Trung Vuong hospitals.

Method: 554 patients with hemangiomas and vascular malformations that were admitted at two centers (Chơ Rây and Trung Vuong hospitals), during 6 years (2006-2010): The majority (528 patients, 95%) is the cutaneous lesions. In these patients: 58%, females, 42% male. The Mean age: 28,5; Most of them are combined treatment before operation. There are only 13% (67patients) primary operated patients in our services. All patients were follow-up more than 2 years.

Results: In the patients for indication of sclerotherapy, embolisation and Laser therapy, there are only 6 patients that return for secondary surgical excision, all of them were good.

Sixty eight primary operated cutaneous lesions: The removed operation of the lesions unique, under 3 cm, are perfect; The surgical outcomes of the multifocal or diffused lesions, upper 3 cm, are worse. None died. Postop-complications were 11,9%: 8 hemorrhage and 1 amputation postoperative. Eleven patients (16%), which diffused lesions in the muscles, were residive after 18 months follow-up.

Conclusion: The removal of the adult congenital vascular malformation may or may not be radical and depend on the lesions of patients. A strategy indication often based on multiple interventions for each single step of treatment. For the small and lesions unique (< 3 cm), surgery is popular technique with good result. The lesions more than 3 cm, diffused or infiltrated through the deep muscles, the outcomes are better.if there are combined scherotherapy, embolisation or laser photocoagulation techniques before surgery.

Keywords: The adult congenital vascular malformations (CVM); Hemangioma and vascular malformations. Vascular tumors and vascular malformations. Surgical treatment the congenital vascular malformations.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF