Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG VAN CƠ HỌC DO HUYẾT KHỐI BẰNG THUỐC TIÊU SỢI HUYẾT

Lê Thị Đẹp*, Phạm Nguyễn Vinh**

TÓM TẮT :

Cơ sở nghiên cứu: Điều trị huyết khối van cơ học bằng thuốc tiêu sợi huyết là một phương cách điều trị thay thế cho phẫu thuật, tuy nhiên cách điều trị này vẫn chưa được thống nhất vì nguy cơ gây biến chứng nặng.

Mục tiêu – phương pháp: Hồi cứu kết quả điều trị tiêu sợi huyết cho 30 bệnh nhân rối loạn chức năng van cơ học do huyết khối tại Viện Tim trong thời gian 2004 - 2011. Có 28 trường hợp sử dụng streptokinase và 2 trường hợp sử dụng rt-PA. Kết quả điều trị được đánh giá qua thay đổi các thông số huyết động học của siêu âm tim và diễn biến lâm sàng.

Kết quả: Thành công hoàn toàn về mặt huyết động và lâm sàng là 26 trường hợp, thành công không hoàn toàn 2 trường hợp, thất bại 2 trường hợp. Có hai bệnh nhân bị chảy máu nặng, một choáng phản vệ và một có cơn thoáng thiếu máu não. Không có tử vong hay tai biến mạch máu não. Có 2 trường hợp tái phát huyết khối cũng được điều trị bằng tiêu sợi huyết.

Kết luận: Kết quả trên cho thấy tiêu sợi huyết là phương pháp điều trị hiệu quả trong hầu hết các trường hợp huyết khối gây rối loạn chức năng van cơ học, không có sự liên quan đến loại van và vị trí huyết khối. Các biến chứng thuyên tắc, chảy máu hay tử vong xảy ra với tỷ lệ thấp, do đó phương pháp này có thể được xem là khởi đầu cho các bệnh nhân không có chống chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết.

Từ khóa: Van cơ học, thuốc tiêu sợi huyết.

ABSTRACT :

FIBRINOLYSIC TREATMENT OF MECHANICAL PROSTHETIC VALVE DYSFUNCTION
BY THROMBOSIS

Le Thi Dep, Pham Nguyen Vinh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 79 - 85

Background: Fibrinolysis treatment of prosthetic heart valve dysfunction by thrombosis represents an alternative to surgery, but is still controversial because of the risk of embolism.

Objective: This study was designed to analyze the results of fibrinolysis treatment in Vien Tim of patients with prosthetic heart valve dysfunction by thrombosis.

Method: A total of 30 consecutive patients presenting prosthetic heart valve thrombosis received fibrinolysis treatment between 2004 and 2011. The diagnosis of prosthetic heart valve thrombosis was established mainly by echocardiography and/or fluoroscopy. Streptokinase was used in 28 cases, rt-PA was used in 2 cases. The efficacy of fibrinolysis was assessed from hemodynamic parameters derived from echographic examinations as well as on clinical grounds.

Results: Completed resolution of hemodynamic abnormalities was seen in 26 patients, partial resolution in 2 patients and no change in 2 patients. Severe hemorrhagic complications were observed in two patients, anaphylaxis shock in one, one documented transient ischemic attack and none died. Prosthetic heart valve thrombosis recurred in 2 patients and they all were retreated with lytic agent.

Conclusions: These results indicate that fibrinolysis treatment is effective in most cases of prosthetic heart valve thrombosis, regardless of prosthesis or site involved. Embolism, hemorrhage, and death were not common after lytic therapy of left-site prosthetic heart valve thrombosis, therefore it should be considered as the first line of treatment for patients without contraindications.

Keywords: Mechanical prosthetic, Thrombosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF