Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
PHẪU THUẬT MILES NỘI SOI Ổ BỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP

Đỗ Bá Hùng*, Đinh Hoài Thanh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phẫu thuật Miles nội soi hiện nay được áp dụng rộng rãi cho bệnh lý ung thư trực tràng thấp. Kỹ thuật mổ đơn giản không mất nhiều thời gian vẫn tuân thủ đúng quy tắc phẫu thuật ung thư, có vài nghiên cứu cho thấy ưu điểm của kỹ thuật này nếu thực hiện đúng chỉ định và kỹ thuật sẽ giảm các biến chứng trong lúc mổ và hậu phẫu trong đó có thể tránh được một số biến chứng của hậu môn nhân tạo (HMNT) nếu áp dụng kỹ thuật làm HMNT ngoài phúc mạc.

Mục tiêu: Đánh giá tính khả thi của phẫu thuật Miles nội soi và kết quả làm HMNT ngoài phúc mạc sau mổ ung thư trực tràng thấp.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang từ tháng 1/ 2009 đến 12/2010. Xử lý số liệu bằng phần mềm thống kê SPSS 15.0.

Kết quả: Có 48/115 bệnh nhân (BN) được làm phẫu thuật Miles nội soi. Trong đó có 2 nhóm, Nhóm I có 32 bệnh nhân làm HMNT trong phúc mạc, nhóm II có 16 bệnh nhân làm HMNT ngoài phúc mạc. Không có sự khác biệt thống kê về tuổi, giới, giải phẫu bệnh và các chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng trước mổ. Biến chứng: có 3 BN bị nhiễm trùng lỗ nội soi sau mổ xảy ra cả hai nhóm được điều trị kháng sinh khỏi, có 1 BN bị tắc ruột do thoát vị nội ở nhóm I phải mổ lại giải phóng ruột và đính lại HMNT. 2 BN bị bán tắc ruột do dính (cả 2 nhóm) sau vài tháng hậu phẫu được điều trị nội không cần phải can thiệp phẫu thuật. Có 1 BN bị thoát vị cạnh HMNT (nhóm II) ở tháng thứ 6, được mổ khâu hẹp lại lỗ HMNT. 2 BN bị sa niêm mạc HMNT (nhóm I) phải can thiệp mổ sửa lại HMNT trong đó có một BN phải mổ lại đến 3 lần.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi ổ bụng có tính khả thi và nên áp dụng cho thì ổ bụng trong phẫu thuật Miles của bệnh nhân bị ung thư trực tràng thấp và nên kết hợp làm HMNT ngoài phúc mạc để tránh biến chứng sa niêm mạc hậu môn nhân tạo.

Từ khóa: phẫu thuật Miles, ung thư trực tràng.

ABSTRACT :

LAPAROSCOPIC ABDOMINOPERINEAL RESECTION (MILES OPERATION)
IN THE TREATMENT OF LOW RECTAL CANCER

Do Ba Hung, Dinh Hoai Thanh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 86 - 90

Background: Laparoscopic abdomino-perineal resection (laparoscopic Miles procedure) is currently applied extensively in management of low rectal carcinoma. With its simplicity, non-consuming time but still consistency with oncological surgery principles, this technique were proven effective clinically. Some studies has shown other advantages of the technique as reducing the perioperative complication rate, including complication of stoma which can avoid some of complications of artificial anul if making with extra peritoneal colostomy technique .

Objective: Assess the feasibility of Laparoscopic Miles procedure with extra peritoneal colostomy technique and postoperative results.

Method: Cross-sectional observational retrospective study from January 2009 to December 2010. Data analysis by SPSS version 15.0.

Result: Forty-eight patients of 115 patients underwent laparoscopic Miles procedure. They are divided into two groups: thirty-two patients intraperitoneal colostomy technique (group 1), and sixteen patients extra peritoneal colostomy technique (group There is no statistical difference in epidemiology aspects as age, sex, patient’s condition, preoperative clinical and laboratory index between two groups. Complications: In both groups, there are three cases of infection of insertion site, that are curable by antibiotics. One case of intestine volvulus in group one required reoperation to free obstruction and re-create stoma. A few months later, in both groups, there are two cases of partial bowel obstruction which were medicinally managed and recovered. One patient in group II got internal hernia beside his stoma after six months postoperatively, that was treated by narrowing the stoma. Two cases of prolapsed stoma (group I) needed re-creating stoma, one of them required up to three operations.

Conclusion: Laparoscopic surgery is technically feasible and should be used in the abdominal portion of the Miles operation in low rectal cancer management. The technique may include extra peritoneal colostomy to minimize the complication of prolapsed stoma mucosa.

Keywords: Miles operation, rectal cancer.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF