Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI BIẾN CHỨNG XÌ RÒ MIỆNG NỐI ĐẠI TRỰC TRÀNG

Đỗ Bá Hùng*

TÓM TẮT :

Mục đích: Nghiên cứu về việc chẩn đoán, xử trí và xác định yếu tố liên quan đến xì rò miệng nối sau cắt nối đại trực tràng.

Phương pháp: Nghiên cứu hồi và tiến cứu mô tả cắt ngang, thời gian từ 1/6/2008 đến 31/12/2010 tại bệnh viện Bình Dân.

Kết quả: Tổng số 1120 BN mổ đại trực tràng có 44 bệnh nhân bị xì rò miệng nối (3,92%) với tỉ lệ tử vong là 11,4%. Xác định 2 triệu chứng quan trọng trong chẩn đoán xì rò miệng nối: sốt và đau bụng (67%) thường xảy ra ở ngày thứ 3-5 sau mổ, nếu kèm theo một trong các triệu chứng mạch nhanh, bạch cầu cao, phản ứng thành bụng thì càng có giá trị chẩn đoán. Điều trị bảo tồn nếu xì rò khu trú, nếu có viêm phúc mạc thì can thiệp < 24 giờ sẽ đem lại kết quả tốt. Làm hậu môn nhân tạo, lau rửa và dẫn lưu ổ bụng triệt để vẫn là phương pháp đem lại kết quả tốt. Bệnh lý đại tràng, vị trí miệng nối thấp, thời gian mổ kéo dài (>140 phút) và kết hợp nhiếu yếu tố trên là yếu tố liên quan tới xì rò miệng nối đại trực tràng. Chưa tìm thấy sự liên quan của các yếu tố: Tuổi, giới, nhóm máu, bệnh lý kết hợp được điều trị ổn định, phương pháp mổ mở hay mổ nội soi, mổ cấp cứu hay chương trình, nối máy hay nối tay, khâu một hoặc hai lớp...

Kết luận: Hai triệu chứng sốt và đau bụng là những triệu chứng quan trọng trong chẩn đoán. Phẫu thuật xử lý biến chứng sớm trong vòng 24 giờ đầu và không xử lý quá mức cần thiết sẽ giảm tỉ lệ tử vong. Các yếu tố có ảnh hưởng đến lành miệng nối là: bệnh lý đại trực tràng, phẫu thuật khâu nối thấp, thời gian mổ kéo dài và có nhiều yếu tố nguy cơ kết hợp.

Từ khóa: xì rò miệng nối đại trực tràng.

TOP OF FOR

ABSTRACT :

Do Ba Hung * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 91 - 96

Objective: Study on diagnosis, management and determine the risk factors of anastomotic leak after colorectal resection.

Methods: a cross-sectional, prospective and retrospective, observational study on all cases of anastomotic leak after colorectal surgery from 1/6/2008 to 31/12/2010 in Binh Dan hospital.

Results: 44 of 1120 patients (3.92%) after colorectal surgery have anastomotic leaks with mortality rate 11,4%. Two warning signs, fever and abdominal pain, often present on the third to fifth day postoperatively. It is of more diagnostic importance if these signs are concomitant with tachycardia, leukocytosis, or abdominal tenderness. Consider conservative treatment if anastomotic leak is localized. If total peritonitis is present, however, re-laparotomy within 24 hours will ensure a better outcome. Creating a stoma, abdominal lavage, and placing an effective drainage of the abdominal cavity will bring out a good result. Colonic diseases, low anastomoses, prolonged operation (over 140 minutes) and combining all above are risk factors. We do not find any relationship between anastomic leak and the factors as age, gender, blood group, stable comorbidities, laparoscopy or laparotomy, emergent or elective surgery, mechanical or manual (hand-sewn), single or two- layer anastomoses.

Conclusion: Two signs fever and abdominal pain are valuable of diagnosis. Re-surgery within the first 24 hours and avoid overtreatment could reduce mortality. The risk factors of anastomotic leaks are colorectal diseases, low anastomoses, prolonged operation, and combining all above.

Keywords: Anastomotic leak.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF