Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
PHẪU THUẬT CẮT GẦN TRỌN TUYẾN GIÁP QUA NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP ĐA NHÂN 2 THÙY TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

Trần Công Quyền*, Nguyễn Văn Việt Thành**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật cắt gần trọn tuyến giáp qua nội soi và kết quả điều trị ngắn hạn.

Phương pháp nghiên cứu và kết quả: Mô tả tất cả các trường hợp bướu giáp đa nhân 2 thùy được phẫu thuật cắt gần trọn tuyến giáp qua nội soi tại bệnh viện Bình Dân từ 1/2010 – 9/2011. Tổng số trường hợp là 60 bệnh nhân: 6 nam – 54 nữ. Độ tuổi trung bình là 41,5 (20 – 73 tuổi). 100% chẩn đoán là bướu giáp đa nhân 2 thùy. Tất cả các trường hợp được phẫu thuật cắt gần trọn tuyến giáp qua nội soi. Thời gian phẫu thuật trung bình 90 phút. Thời gian nằm viện trung bình là 4 ngày. Hai trường hợp bị khàn tiếng nhẹ và hồi phục sau mổ. Hai trường hợp tê tay tạm thời sau mổ. Không trường hợp suy giáp hay tái phát sau mổ nào được ghi nhận. Tất cả bệnh nhân sau mổ đều an toàn, hài lòng về tính thẩm mỹ.

Kết luận: Phẫu thuật cắt gần trọn tuyến giáp qua nội soi là một phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả, thẩm mỹ cao. Đây là lựa chọn đầu tiên cho các trường hợp bướu giáp đa nhân 2 thùy có chỉ định phẫu thuật.

Từ khóa: Cắt gần trọn tuyến giáp nội soi.

ABSTRACT :

ENDOSCOPIC SUBTOTAL THYROIDECTOMY FOR THE TREATMENT
OF MULTINODULAR AT TWO LOBE GOITER IN BINH DAN HOSPITAL

Tran Cong Quyen, Nguyen Van Viet Thanh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 105 - 112

Objectives: Evaluate efficacy of endoscopic subtotal thyroidectomy and outcome in short-term.

Methods and Results: Descriptive study, all patients have multinnodular at two lobe goiter treated by endoscopic subtotal thyroidectomy from 1/2010 to 9/2011 in Binh Dan hospital. There were 60 cases: 5 males – 55 females. Mean age was 41.5 (range 20 to 73). 100% cases are multinodular at two lobe. The mean operating time was 90 minutes. The mean post operating time was 4 days. There are 2 cases temporary recurrent laryngeal nerve palsy and 2 cases temporary postoperative tetany. All patients were satisfied with the cosmetic results.

Conclusions: Endoscopic subtotal thyroidectomy is a safe and effective technique. The patient get a cosmetic benefit. It is the first choice for the treatment of multinodular at two lobe goiter.

Keywords: Endoscopic subtotal thyroidectomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF