Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHỚP GỐI SAU TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC VÀ DÂY CHẰNG CHÉO SAU QUA NỘI SOI

Trương Trí Hữu*, Huỳnh Hữu Nhân**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Cả hai dây chằng chéo trước(DCCT) và dây chằng chéo sau giữ vững chính cho khớp gối. Đứt cả hai dây chằng này làm mất vững nặng khớp gối đến độ không thể hoạt động nhẹ được. Trong hầu hết các trường hợp đứt cả hai dây chằng này phẫu thuật nhất thiết là điều trị chọn lựa. Có rất ít đề tài viết về phẫu thuật nội soi tái tạo cả hai dây chằng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tai bệnh viện chúng tôi là trung tâm chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình trong cả nước, có rất nhiêu bệnh nhân bị chấn thương do tai nạn thể thao cũng như tai nạn khác bị tổn thương nặng nhiều dây chằng của khớp gối được gởi đến để điều trị. Chúng tôi bắt đầu tiến hành phẫu thuật nội soi tái tạo cả hai DCCT và DCCS vào năm 2007. Bước nghiên cứu tiếp theo là cần có phác đồ hướng dẫn tập phục hồi chức năng theo dõi sau mổ để đạt được kết quả phục hồi chức khớp gối tốt nhất.

Mục tiêu nghiên cứu: trình bày kết quả phục hồi chức năng khớp gối sau 2- 4 năm phẫu thuật nội soi tái tạo hai dây chằng chéo trước và à áp dụng phác đồ tập phục hồi chức năng khớp gối sau mổ theo 7 giai đoạn .

Loại nghiên cứu: Tiền cứu mô tả một số ca lâm sàng. Mức độ chứng cớ IV

Phương pháp nghiên cứu: Mẫu số gồm 52 bệnh nhân 41nam, 11 nữ theo thời gian từ 01/ 09/2008- 01/12/2012, thời gian theo dõi trung bình 15 tháng. Tất cả các khớp gối trước mổ đều đứt độ III cả hai DCCT và DCCS, được đánh giá trước và sau mổ theo 3 thang điểm khớp gối là Lysholm, Tegner, và IDCK, còn được đánh giá theo X Quang động và khám lâm sàng. Kỹ thuật nội soi tái tạo cả hai DCCT và DCCS dùng một đường mổ, tái tạo theo phương pháp một bó tương ứng một đường hầm đùi và một đường hầm chày, sử dụng gân ghép là gân cơ chân ngỗng tự thân từ hai chân. Bệnh nhân tiếp tục được hướng dẫn tập phục hồi chức năng theo 7 giai đoạn kéo dài trong 12 tháng sau đó được theo dõi đánh giá kết quả nghiên cứu.

Kết quả:. Kết quả tập phục hồi chức năng theo 7 giai đoạn trong 12 tháng giúp phục hồi tốt chức năng khớp gối không làm dãn dây chằng tái tạo. Ngày 1- 14 nẹp gối duỗi, hoàn thiện co cơ đẳng trương tứ cơ tứ đâu và nhóm cơ chân ngỗng, trượt bánh chè. Tuần 2- 6 tập co gối đạt được 0 to 60˚, đi được bằng hai nạng và mang nẹp chịu nhẹ chân đau, tập hoạt động cơ tứ đầu. Tuần 6- 8 đổi nẹp không khóa gối từ 0 - 90˚, tập cơ tứ đầu, phục hồi cảm giác bản thể, đạp xe, tâp bơi. Tuần 8-12 tầm độ gối đạt 0- 115˚, đạt dần cảm giác bản thể và tâm đô gối về bình thường sau 12 tuần. Tháng 3-4 tập tăng cơ chân ngỗng, tăng cảm giác bản thể một chân, tâp chạy nhẹ. Tháng thứ 4- 6 tập cơ tứ đâu và chân ngỗng có đề kháng tập chạy có thay đổi tốc độ kiểm soát được.Tiếp tục tăng sức cơ, tập lại nhẹ môn thể thao. Kết thúc đợt tâp nếu hết đau, sức cơ gân băng 80% chân lành, không còn lỏng gối thì bắt đầu lại chơi thể thao. 51,9%(27 ca/52) tham gia lại môn thể thao như trước chấn thương; 48,1%(25ca/52) chọn môn thể thao nhẹ hơn

Kết luận: Lỏng gối nặng do đứt cả hai DCCT và DCCS được điều trị thành công bằng phẫu thuật nội soi. Tập luyện theo phác đồ sau mổ 12 tháng giúp phục hồi tốt chức năng khớp gối, không gây dãn dây chằng. Tóm lại kết quả sau điều trị, biến khớp gối lỏng bất thường trở thành khớp gối vững có chức năng bình thường.

Từ khóa: Dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, nội soi, phục hồi khớp gối.

ABSTRACT :

KNEE REHABILITATION AFTER ARTHROSCOPICALLY ASSISTED COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTIONS

Truong Tri Huu, Huynh Huu Nhan
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 136 - 144

Introduction: The ACL (anterior cruciate ligament) and PCL (posterior cruciate ligament) are critical to the stability of the knee. When these ligaments are injured, the knee is highly unstable during even minor activities. In most cases of a torn ACL or PCL, surgery is necessary to reconstruction the damage. There is relatively little written about arthroscopically assisted combined ACL/PCL reconstruction in the world. However, Our hospital is a national traumatology-orthopedic center where a large number of trauma patients and athletic- injury patients with severe multiple ligament injuries of the knee are treated. We begin to operate arthroscopically assisted combined ACL/PCL reconstruction in 2008. In the next step, post-operation physical therapy can help heal a reconstructed ligaments. The protocol for exercises are suggested during physical therapy for ACL and PCL reconstructions with the most satisfying results

The purpose of this paper is to present the 2- to 4 year results for a group of 52 patients who underwent arthroscopically assisted combined ACL/PCL reconstruction. The patients were introduced protocol for rehabilitation including 7 stages

Type Of Study Case series. Descriptive prospective research. Level IV evidence base
Methods This study population included 52 patients 41 men and 11 women from 01/ 09/2008- 01/12/2012, the average follow-up in 15 months. All knees had grade III preoperative ACL/PCL laxity and were assessed preoperatively and postoperatively with 3 different knee ligament rating scales using Lysholm, Tegner, and IDCK rating scales, stress radiography, and physical examination. Arthroscopically assisted combined ACL/PCL reconstructions were performed using the single-incision endoscopic ACL technique and the single femoral tunnel-single bundle transtibial tunnel PCL technique. ACL and PCL were reconstructed with autograft hamstring tendons from 2 legs. The patients were introduced the rehabilitation protocol including 7 stages in 12 months and were follow-up to evaluate the research results.

Results: The results of physical therapy in 7 stages in 12 months is good knee functions without laxity of reconstructed ligaments. Day 1 – 14 Full Extension knee Brace. Ensure good quality isometric quadriceps activation., Hamstring and calf stretches Patella mobilizations. Weeks 2 - 6 ensure knee can gently flex from 0 to 60˚; partial weight bearing with brace and crutches, quadriceps activation especially VMO. Weeks 6 – 8 Brace unlocked to 90˚ flexion, Multi-angle quadriceps isometric activation, Proprioception exercises light weights, cycling, Swimming. Weeks 8 – 12 Increase ROM 0- 115˚. Gradually progress proprioceptive challenges, Aim for full range of movement by 12 weeks 3 – 4 Months:  active hamstring exercises no resistance, Single leg proprioception exercises, By end of 4th month running straight lines 4 – 6 Months resisted hamstring exercises, Increase strengthening with quadriceps and hamstrings, Progressive jogging and begin sprints, Progress to shuttle runs, direction changes, acceleration / deceleration, Sport specific drills, high level proprioception exercises with brace on, 6 – 12 Months Continuation of advanced sports specific skills, Monitor for signs of swelling, pain, increased laxity instability, Return to sport when minimal or no pain or swelling, Grade 1 laxity or less, Strength 80% compared with contralateral leg:  51,9%(27/52) still playing sport such as pre-op playing sports, 48,1%(25/52) changing light sports.

Conclusions: Combined ACL/PCL instabilities can be successfully treated with arthroscopic reconstruction and the appropriate rehabilitation. Continuing the regime of physical therapy in 12 months improve knee function and knee stable. In Brief, after the period of treatment, these knees are not normal, but they are functionally stable

Keywords: Anterior and posterior cruciate ligament, reconstructions, knee rehabilitation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF