Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG VỀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN TRONG VIÊM XƯƠNG TỦY MẠN BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG - HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ CỦA HIỆP HỘI BỆNH NHIỄM KHUẨN HOA KỲ 2012

Lê Tuyết Hoa*

TÓM TẮT :

Viêm xương tủy mạn tính có kèm tổn thương mô mềm là lý do nhập viện thường gặp ở người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ), và là vấn đề nan giải cho các bác sĩ chỉnh hình lẫn đái tháo đường. Điều trị kinh điển vẫn là kháng sinh (KS) thích hợp dài ngày, phẫu thuật dẫn lưu nhiều lần và chăm sóc vết thương tích cực. Để áp dụng lâm sàngchiến lược điều trị nhiễm khuẩn dựa vào Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn bàn chân ĐTĐ của Hiệp Hội Bệnh Nhiễm khuẩn Hoa Kỳ 2012, bài viết trình bày một trường hợp lâm sàng viêm xương tủy bàn chân đái tháo đường.

Từ khóa: viêm xương tủy mạn, đái tháo đường.

ABSTRACT :

CHRONIC OSTEOMYELITIS ASSOCIATED WITH SOFT-TISSUE OF DIABETIC FOOT INFECTIONS REGARDING THE APPLICATION OF 2012 INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF AMERICA

 Le Tuyet Hoa * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 178 - 183

Chronic osteomyelitis associated with soft-tissue defect is not an uncommon complication in diabetic foot. It is one of the most severe problems that both orthopaedic surgeons and diabetologist face. It typically requires a strategic treatment protocol that involves multiple operations, long-term antibiotic use, and thorough wound care. To encourage the clinical use of evidence-based treatment, we report the case of a diabetic patient with chronic osteomyelitis in foot regarding the application of 2012 Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatment of Diabetic Foot Infections.

Keywords: Chronic osteomyelitis, diabetes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF