Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 3
ĐÁNH GIÁ CHÂN CUNG BẰNG CT SCAN ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ VẸO CỘT SỐNG

Trần Quang Hiển*

TÓM TẮT :

 Đặt vấn đề: Để đặt ốc chân cung được chính xác trong điều trị vẹo cột sống, ta nên khảo sát trước mổ kích thước các chân cung, chiều dài thân đốt, cũng như độ xoay của từng đốt sống bằng X-quang cắt lớp điện toán nhằm tránh các tai biến trong phẫu thuật.

 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân vẹo cột sống có chỉ định điều trị phẫu thuật lối sau đều được làm MSCT 64 lát cắt ngang các mức đốt sống trước mổ để đo kích thước chân cung ngang và dọc, đo độ xoay thân đốt sống và hướng ốc, đo chiều sâu thân đốt sống để ước lượng độ dài ốc.

Dữ liệu: Gồm 32 trường hợp vẹo cột sống nặng đã được phẫu thuật với cấu hình toàn ốc chân cung, có tất cả 547 ốc chân cung đã được đặt tại Khoa CSA- Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Tp.HCM từ tháng1/2006-tháng1/2010.

Kết quả: Trong 32 trường hợp vẹo cột sống nặng đã được phẫu thuật với cấu hình toàn ốc chân cung, có tất cả 547 ốc chân cung đã được đặt. Trong đó, ốc đặt tốt là 450 ốc (82%); độ 1 là 42 ốc (7,6%); độ 2 là 34 ốc (6,2%); độ 3 là 21 ốc (3,8%) theo phân loại của Rao. Chúng tôi đã mổ sửa lại 6 trường hợp với tổng cộng 15 ốc được sửa lại, sau đó cho làm lại MSCT để đánh giá, thấy kết quả sửa lại tốt hoàn toàn (độ O của Rao). Các trường hợp đặt ốc không tốt (từ độ 1-độ 3), 46,3% nằm bên lõm (bên trái) và 53,6% bên lồi (bên phải). Trong loại đăt không tốt từ độ 1 đến độ 3, có 33 ốc phạm thành trong chân cung (chiếm 6% số ốc chân cung được đặt), 30 ốc phạm thành ngoài (chiếm 5,4% số ốc chân cung được đặt) và 21 ốc gần hoàn toàn ra ngoài hoặc có chân cung rất nhỏ.

Bàn luận: Ta thấy các chân cung từ N1-N3 không thay đổi ở hai bên trái và phải, nhưng N4,N5,N6 thì chân cung trở nên rất nhỏ ở cả hai bên, rất khó cho việc đặt ốc.Ở vùng đỉnh, chân cung bên lồi (thường bên phải) rất lớn nên dễ đặt ốc. Chân cung bên lõm ngang vùng đỉnh (bên trái) thường chân cung không có hoặc rất nhỏ và độ xoay thân đốt rất nhiều, rất khó cho việc đặt ốc chân cung.

Kết luận: MSCT cột sống trước phẫu thuật giúp đánh giá tương đối kích thước chân cung cũng như độ xoay của thân đốt, giúp phẫu thuật viên chọn kích cỡ ốc thích hợp cho mỗi tầng đốt sống nhằm tránh những biến chứng cho bệnh.

Từ khóa: đường kính chân cung, chiều dài cơ thể, độ xoay đốt sống.

ABSTRACT :

 EVALUATE PEDICLE BY CT SCAN IN SURGICAL TREATMENT SCOLIOSIS

Tran Quang Hien * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 3 - 2013: 184 - 190

Purpose: To insert exactly pedicle screw in surgical treatment scoliosis, before surgery we survey the diameter of pedicle, the length of body and rotation of vertebra by CT scan.

Method: Before surgery, all scoliotic patients have made CT scan to cut all level vertebrae.
Material: 32 Cases of scoliosis were operated from January/2006 to January/2010 with 547 screws in Spinal Department A-HTO.

Result: In 547 screws were inserted, we have: 450 screws are grade O (82%); 42 screws are grade I (7.6%); 34 Screws are grade II (6.2%) and 21 screws are grade III (3.8%) base on RAO classification.

Discussion: Pedicle of T4, T5, T6 are very small on the both side, therefore difficulty to insert screw. On the apex, pedicle of convex side (usually right side) is very big and pedicle of concave side (usually left side) is too small, therefore difficulty to insert screw on the concave side.

Conclusion: CT scan before surgery is very useful to help surgeons evaluating diameter of pedicle, the length of body and rotation of vertebra.

Key words: diameter of pedicle, the length of body, rotation of vertebra

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF