Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC KHÁNG GIÁP TRONG ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP GIAI ĐOẠN TẤN CÔNG

Trần Thị Kim Chi*, Nguyễn Thị Thu Thảo*, Trần Đỗ Lan Phương*, Trương Thị Nga*, Nguyễn Hữu Nguyên*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tác dụng phụ của 2 nhóm thuốc kháng giáp trong giai đoạn điều trị tấn công. Tính tỉ lệ từng nhóm tác dụng phụ của từng nhóm thuốc.

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: thiết kế nghiên cứu là mô tả, cắt ngang. Bệnh nhân cường giáp bắt đầu hoặc đang điều trị trong giai đoạn tấn công.

Kết quả: Tác dụng phụ do thuốc kháng giáp trong giai đoạn điều trị tấn công là 19%. Tỉ lệ tác dụng phụ xảy ra ở 2 nhóm thuốc không khác nhau: nhóm PTU là 19,67%, nhóm Thyrozol là 18,7%. Dị ứng là tác dụng phụ hay gặp nhất là 11%, tăng men gan 5%, tăng bilirubin 5%, giảm bạch cầu hạt 2%, các tác dụng phụ khác 2%.

Kết luận: Đa số các trường hợp bị tác dụng phụ nhẹ, tự ổn. Một số trường hợp cần phải chuyển sang nhóm thuốc thứ 2 hoặc sang phương pháp điều trị khác. Chọn lựa thuốc khởi đầu nên dựa và khuyến cáo của FDA và kinh nghiệm của bác sĩ trong từng trường hợp cụ thể.

Từ khóa: cường giáp, tác dụng phụ.

ABSTRACT :

IN THE ATTACK STAGE OF MANAGEMENT HYPERTHYROIDISM

Tran Thi Kim Chi, Nguyen Thi Thu Thao, Tran Do Lan Phuong, Truong Thi Nga,
Nguyen Huu Nguyen  * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 81 - 87

Objectives: To study the prevalence of side effects of Methimazone and Propylthiouracil in the attack stage of treatment hyperthyroidism.

Methods and subjects: Cross-sectional study. Hyperthyroidism patients began treatment with high dose antithyroid drugs.

Results: The Study shows results: 19% of patients had the side effects. There was no difference between two drugs with 19.67% of patients receiving PTU compared to 18.7% of patient receiving MMI. Skin reaction: 11%, increase in amimotransferase levels: 5%, hyperbilirubinemia: 5%, granulocytopenia: 2%, rare side effects: 2%.

Conclusion: Most cases were minor, self-stable. Some patients might be switched to the other drug or the another therapy. The choice between two drugs has been based on FDA recommendation and clinical experience of physicians.

Key words: hyperthyroidsim, side effect.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF