Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT LÀM TẮC ĐỘNG MẠCH PHẾ QUẢN TRONG ĐIỀU TRỊ HO RA MÁU NẶNG HOẶC TÁI PHÁT TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Dương Anh Phượng*, Lê Thị Kim Chi*, Hà Thị Bạch Tuyết*, Nguyễn Bảo Trung*, Lê Thị Thu Hương*

TÓM TẮT :

Cơ sở thực hiện nghiên cứu: Trong các biện pháp điều trị ho ra máu (HRM) nặng hoặc tái phát thì tắc động mạch (ĐM) phế quản (bronchial artery embolisation: BAE) là biện pháp cầm máu an toàn và hữu hiệu, đã được thực hiện nhiều nơi. Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (BV NDGĐ) đã thành lập đơn vị DSA nhưng cho đến nay chưa có tổng kết nào để đánh giá ưu nhược điểm cũng như vai trò điều trị của phương pháp này.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phương pháp làm tắc ĐM phế quản trong điều trị HRM nặng hoặc tái phát tại BV NDGĐ.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả, tiền cứu và hồi cứu ở tất cả bệnh nhân HRM có chỉ định can thiệp làm tắc ĐM phế quản.

Kết quả: 48 BN được chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) với hình ảnh tăng sinh mạch máu (62,5%) và dãn mạch (25%). Hiệu quả cầm máu tức thời khá cao 93,8% và tỉ lệ tái phát chấp nhận được(24,4%).Biến chứng thường gặp sau thủ thuật là sốt nhưng tự giới hạn. Hai trường hợp tử vong do viêm phổi và 1 trường hợp tử vong do HRM nặng không can thiệp được.

Kết luận: BAE kiểm soát cầm máu tức thời và lâu dài ở những trường hợp HRM nặng hoặc tái phát, ngày càng được lựa chọn vì tính an toàn và hiệu quả cao.

Từ khóa: Ho ra máu, tắc động mạch phế quản.

ABSTRACT :

IN THE TREATMENT OF SEVERE OR RECURRENT HEMOPTYSIS
AT
NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL

Dương Anh Phuong, Le Thi Kim Chi, Ha Thi Bach Tuyet, Nguyen Bao Trung, Le Thi Thu Huong
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 88 - 93

Background: Bronchial artery embolization (BAE) is one of the most effective and least complicated method in control of severe or recurrent hemoptysis. At Nhân Dân Gia Dinh Hospital, the DSA unit has been established since 2009. However, so far no research has been performed to evaluate advantages, disadvantages and the role of this method of treatment.

Objectives: Evaluate the effectiveness of BAE in treatment of severe or recurrent hemoptysis in Nhan Dan Gia Dinh Hospital.

Method: Descriptive study, pro and retrospective; all patients with hemoptysis admitted to Nhan Dan Gia Dinh Hospital and indicated intervention BAE .

Results: a total of 48 patients with severe or recurrent hemoptysis admitted to Nhân Dân Gia Định Hospital and indicated intervention BAE were recruited. Angiographic findings indicating embolization of the affected vessel include: hypervascularity (62.5%) and enlarged bronchial arteries (25%). Immediately success rate of BAE was 93.8% and recurrent rate was 24.4%. The most common complication is fever for 1-8 days after the procedure and regress. Two of them died from massive hemoptysis.

Conclusion: BAE may result in long-term as well as immediate control of sever or recurrent hemoptysis. This method is a safe, simple procedure and not exposed to any significant complication.

Key words: Hemoptysis, bronchial artery embolization

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF