Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
VIÊM PHỔI THỞ MÁY VÀ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TẠI ICU BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Trần Minh Giang*, Trần Văn Ngọc**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Viêm phổi thở máy là viêm nhu mô phổi xảy ra sau 48 giờ thở máy qua nội khí quản hoặc qua khai khí quản.

Mục tiêu nghiên cứu: xác định tỉ lệ viêm phổi thở máy và tỉ lệ vi khuẩn đề kháng kháng sinh Phương pháp nghiên cứu: thiết kế nghiên cứu theo mô hình cắt ngang

Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân thở máy tại ICU bệnh viện Nhân dân Gia Định

Kết quả: có 87 bệnh nhân được chọn vào nghiên cứu, trong đó có 41 nữ và 46 nam, từ 19 đến 97 tuổi. Tỉ lệ viêm phổi thở máy là 30%, phần lớn là do Acinetobacter baumannii 69%. Vi khuẩn này kháng Carbapenem 78%.

Bàn luận: tỉ lệ viêm phổi thở máy và tác nhân gây viêm phổi của chúng tôi tương đương với các nghiên cứu thực hiện tại bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh.

Kết luận: chúng tôi phát hiện viêm phổi thở máy là 0,3, Acinetobacter baumannii là tác nhân chính gây viêm phổi thở máy và kháng với Carbapenem 78%.

Từ khoá: viêm phổi thở máy

ABSTRACT :

Tran Minh Giang, Tran Van Ngoc * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 134 - 139

Introduction: ventilator – associated pneumonia is defined as an infection of lung parenchyma that occurs after 48 hours of mechanical ventilation by endotracheal tube or tracheostomy.

Objectives: to determine the prevalence of ventilator-associated pneumonia, to assess antibiotic resistance.

Methods: The study was designed as a prospective cross-sectional investigation

Study subjects: Mechanically ventilated patients in ICU Gia Dinh People’s Hospital

Results: 87 patients met inclusion criteria, including 41 women and 46 men, aged between 19 and 97 years old. the prevalence of ventilator-associated pneumonia was 30%. acinetobacter baumannii was the major cause, cultured in 69% of vap. bacterial resistance to carbapenems was found in 78%.

Discussion: the prevalence of ventilator-associated pneumonia and the high rate of Acinetobacter as cause were similar to the findings reported at Ho Chi Minh City.

Conclusion: We found that VAP prevalence was 30%. Acinetobacter baumannii was the major cause of VAP with resistance to carbapenems in 78%.

Keyword: ventilator-associated pneumonia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF