Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 6
NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP NHÂN BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI

Trịnh Minh Tranh*,Vũ Quang Việt*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định chỉ định phẫu thuật nội soi bướu giáp đơn nhân. 

Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát tiến cứu có can thiệp lâm sàng cho 307(trường hợp) TH bướu giáp đơn nhân được PT tại BV NDGĐ từ 11/ 2002 tới 5/ 2011.

Kết quả: Phẫu thuật nội soi (PTNS) điều trị bướu giáp đơn nhân và mổ mở đều có hiệu quả cao và an toàn: kết quả loại TỐT (lấy được bướu, không có biến chứng, xuất viện sớm) mổ mở đạt 91,5 %, mổ NS 90,04%, loại Xấu mổ mở chỉ có 1,88 %, mổ NS 2,48%; Tái phát thấp: chỉ có 0,94% BN mổ mở và 1% BN mổ NS bị tái phát.  PTNS, BN ít đau sau mổ và sớm trở lại sinh hoạt bình thường: đạt 82,59% so với 14,16% của mổ mở. Đạt được hiệu quả cao về thẩm mỹ và tâm lý; BN ít bị tê, dị cảm vùng cổ trước và nuốt vướng: 2,48% và 1% so với mổ mở là 20,75% và 14,15%.

Kết luận: PTNS có thể thay thế mổ mở đối với một số bệnh lý tuyến giáp (TG), chỉ định: Bướu lành tính, có đường kính ≤ 4cm như bướu giáp đơn thuần, bướu tuyến TG. Cường giáp do bướu giáp đơn thuần (BGĐT) cường giáp hóa, nhân độc giáp trạng, điều trị nội ổn. Ung thư TG loại biệt hóa tốt, bướu có đường kính 1cm, chưa có di căn; BN có yêu cầu cao về thẩm mỹ và tâm lý, chẳng hạn như BN lo lắng tới sẹo mổ ở vùng cổ.

Từ khóa: phẫu thuật nội cắt tuyến giáp nội soi, nhân giáp, bướu tuyến giáp.

ABSTRACT :

Trinh Minh Tranh, Vu Quang Viet * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 6 - 2013: 144 - 149

Purpose: Study indication of thyroid endoscopic surery for patients with single-nodular thyroid.

Methods: A prospective study of 307 patients with single-nodular thyroid treated by thyroid surgery from 11/ 2002 to 5/ 2011 in Nhan Dan Gia Dinh hospital.

Results: The outcomes of both endoscopic and conventional thyroidectomy for solitary nodules are safe and effective: 91.5% good (nodular excision, no complication, shorter hospitalization) in CT (conventional thyroidectomy) group, and 90.04% in ET (endoscopic thyroidectomy) group; undesirable  1.88%  in CT group, and 2.48% in ET group; low recurrence only 0.94% in CT group, and 1% in ET group.  The endoscopic thyroidectomy gives lesser postoperative pain (82.59% compared with 14.16% in CT group) and makes earlier activity recovery; achieves better cosmetic and satisfication; causes only 2.48% with paresthesia or hypesthesia compared to 20.75% of CT, and  1% with swallow disorders compared to 14.15% in CT group.

Conclusions ET can replace CT in cases: Nodules ≤ 4cm in diameter. Benign goiter: simple goiter, thyroid adenoma, Stable toxic nodular goiter and toxic adenoma. Well-differentiated carcinoma < 1cm in diameter without metastasis; Cosmetic requirements.

Key word:  endoscopic thyroidectomy, solitary nodule, thyroid adenoma

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF