Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
ĐIỀU TRỊ GÃY TRÊN 2 LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH TAY ĐỘ 3 Ở TRẺ EM

Ngô Hồng Phúc*, Trương Anh Mậu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát phương pháp điều trị và biến chứng của gãy trên 2 lồi cầu Gartland III và tỉ lệ thành công về mặt phục hồi chức năng vận động của các phương pháp điều trị.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Trong tổng số có 13 trường hợp nắn kín thất bại phải chuyển sang mổ hở, chiếm tỉ lệ 21,3%. Trong nắn kín thường gặp nhất xuyên 2 kim ngoài, chiếm tỉ lệ 37,7%. Trong mổ hở thường gặp nhất xuyên 1 kim ngoài 1 kim trong, chiếm tỉ lệ 11,5%. Tỉ lệ biến chứng chiếm 9,8%, trong đó không ghi nhận biến chứng do mổ hở, biến chứng sau nắn kín chiếm 8,2% . Tổn thương TK trụ biểu hiện tê ngón 4,5 sau nắn kín chiếm tỉ lệ 1,6%, hồi phục hoàn toàn sau 3 tháng. Liệt TK trụ chiếm tỉ lệ 3,3%, hồi phục sau 4 tháng. Tỉ lệ thành công về mặt phục hồi chức năng vận động tốt là 85,2%.

Kết luận: Nắn kín kết hợp xuyên kim là lựa chọn đầu tiên trong gãy trên 2 lồi cầu độ 3. Xuyên kim bên ngoài nếu cố định tốt nên được thực hiện để tránh biến chứng liệt TK trụ.

Từ khóa: Gãy trên 2 lồi cầu, xương cánh tay, trẻ em.

ABSTRACT :

EVALUATION OF THE TREATMENT OF GARTLAND TYPE III SUPRACONDYLAR FRACTURES OF THE HUMERUS

Ngo Hong Phuc, Truong Anh Mau * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 76 - 80

Objectives: Evaluating the results and complications of the treatment of type III supracondylar fractures of the humerus.

Methods: A prospective and descriptive study on 61 patients with Gartland type III supracondylar fractures at the Children’s Hospital 2 during the period from February 2012 to February 2014.

Results: 78.7% Gartland type III supracondylar fractures are treated by closed reduction and percutaneous pinning. Iatrogenic ulnar nerve injury is 3.3%.

Conclusion: Closed reduction and percutaneous pinning should be first line. Lateral pinning is preferable to cross pinning for fixation of pediatric supracondylar humerus fractures as a result of decreased risk of ulnar nerve injury.

Key words: Type III supracondylar fractures of the humerus.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF