Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
DỊ VẬT KẸP TÓC TRONG NIỆU QUẢN Ở BÉ GÁI 4 TUỔI

Nguyễn Hữu Chí*, Đỗ Tâm Thanh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Dị vật trong niệu quản rất hiếm gặp, biểu hiện lâm sàng nhiễm trùng tiểu. Chúng tôi trình bày đặc điểm lâm sàng và hình ảnh siêu âm dị vật kẹp tóc trong niệu quản ở bé gái.

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo 1 ca.

Kết quả: Bé gái 4 tuổi, nhập viện vì tiểu đục. Thăm khám lâm sàng không ghi nhận gì đặc biệt. Chụp bụng không chuẩn bị, phát hiện dị vật kẹp tóc nằm ở hố chậu phải. Chụp CTscan bụng, hình ảnh xảo ảnh vùng hố chậu. Siêu âm cho thấy dị vật cản âm, nằm trong niệu quản bên phải, dài 6 cm, cách lổ niệu quản 5 mm, niêm mạc niệu quản dày. Dày và dãn nhẹ bể thận phải. Nội soi bàng quang gắp dị vật thành công và bé xuất viện ổn định sau 2 ngày.

Kết luận: Dị vật niệu quản ở trẻ em rất hiếm gặp, biểu hiện lâm sàng nhiễm khuẩn tiểu. Siêu âm là phương tiện hữu hiệu trong việc phát hiện dị vật.

Từ khóa: Dị vật, niệu quản, siêu âm.

ABSTRACT :

FOREIGN BODY “HAIR PIN” IN THE URETER IN 4-YEAR-OLD GIRL

Nguyen Huu Chi, Do Tam Thanh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 101 - 103

Objectives: Foreign body in the ureter is a rare emergency of the urinary system. Most of the reported cases were in the lower urinary tract (urethra, bladder), while foreign body in the ureter is extremely rare.

Methods: A case report.

Results: A 4-year-old girl presented to KhanhHoa hospital because of cloudy urine. Physical examination: normal vital signs (pulse rate, temperature, BP), without any abdominal pain, point tenderness or previous intervention. Plain abdominal radiography with hair pin loculated right lower quadrant. CT scan with the artefacts. Ultrasound defined a hair pin in the right ureter which was 6 centimeters in length and 5 millimeters from proximal to the vesicoureteric junction. Others sonographic findings were a dilated pelvis with ureteral wall thickening. The patient underwent a cystoscopic and was drawn out with a clip.

Conclusions: Ureteral foreign body - hair pin - in a pediatric patient is an extremely rare case. A classic, rapid, simple and cheap approach with plain abdominal radiography and ultrasound oriented the treatment. One problem we should remember is that beside physical treatment, this girl needs the help of psychologists.

Key words: Foreign body, ureter, ultrasound.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF