Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
BƯỚU TỤY Ở TRẺ EM

Đinh Việt Hưng*, Vũ Minh Trường*, Phan Ngọc Duy Cần*, Nguyễn Hữu Dũng*, Đào Trung Hiếu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm lâm sàng và phương pháp điều trị bướu tụy ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Từ tháng 7/2009 tới 7/2014, tất cả các trường hợp bướu tụy phẫu thuật tại bệnh viện Nhi Đồng 1 được hồi cứu.

Kết quả: Có 15 bệnh nhi gồm 2 nam và 13 nữ, tuổi từ 4 -164 tháng. Trong đó có 11 trường hợp bướu tụy dạng giả nhú và đặc, 3 trường hợp bướu nguyên bào sợi cơ viêm và một Lymphoma.

Kết luận: Bướu tụy ở trẻ em là bệnh lý rất hiếm gặp. Bướu tụy dạng giả nhú và đặc và bướu nguyên bào sợi cơ viêm là hai dạng thường gặp nhất với điều trị phẫu thuật là phương pháp điều trị được lựa chọn.

Từ khóa: Bướu tụy, u biểu mô dạng nhú và đặc, bướu giả nhú và đặc,bướu nguyên bào sợi cơ viêm.

ABSTRACT :

PANCREATIC TUMOR IN CHILDREN

Dinh Viet Hung, Vu Minh Truong, Phan Ngoc Duy Can,Nguyen Huu Dung, Dao Trung Hieu
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 118 - 121

Objective: To study the clinical feature and surgical treatment of pancreatic tumor in children.

Methods: We conducted a retrospective review of all cases operated in Children Hospital 1 between july 2009 and july 2014.

Results: There were 15 cases, 2 boys and 13 girls from 4 to 164 months old. One was lymphoma, 3 cases of inflammatory myofibroblastic tumor and 11 cases of Solid Pseudopapillary tumor.

Conclusions: Pediatric pancreatic tumor tumor is very rare. The two main kind is solid – pseudopapillary tumor and inplammatory myofibroblastic tumor. Operation is the treatment of choice.

Key words: Pancreatic tumor, whipple, Frantz’s tumor, solid pseudopapillary tumor of the pancrease, inflammatory myofiroblastic tumor.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF