Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
NHÂN 3 TRƯỜNG HỢP TRICHOBEZOARS DẠ DÀY Ở TRẺ EM BÁO CÁO CA LÂM SÀNG-HỒI CỨU Y VĂN

Nguyễn Hữu Chí*, Lê Uyên Phương*, Nguyễn Phúc Thịnh*, Nguyễn Tiến Thành*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Trình bày đặc điểm lâm sàng và siêu âm chẩn đoán trichobezoars dạ dày ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo ca lâm sàng.

Kết quả: 3 trường hợp bé gái 10-12 tuổi, nhập viện vìđau bụng mạn, kèm ói. Siêu âm phát hiện khối cản âm to trong dạ dày, echo dày, có bóng lưng, hình vòng cung, kích thước trung bình 6 cm. Chụp dạ dày có cản quang, cho thấy khối choán chỗ trong dạ dày. Nội soi xác định búi tóc to và phẫu thuật mở dạ dày lấy búi tóc.

Kết luận: Trichobezoars trong dạ dày, nguyên nhân gây đau bụng mạn, thường gặp ở phụ nữ, bé gái, do rối loạn tâm thần. Siêu âm có giá trị trong việc tầm soát phát hiện và nội soi dạ dày xác định, can thiệp điều trị.Trẻ cần được khám tâm lý sau phẫu thuật nhằm tránh tái phát.

Từ khóa: Trichobezoars, dạ dày.

ABSTRACT :

TRICHOBEZOARS IN CHILDREN: THREE CASE REPORTS AND LITERATURE REVIEW

Nguyen Huu Chi, Le Uyen Phuong, Nguyen Phuc Thinh, Nguyen Tien Thanh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 122 - 126

Objectives: To present clinical and sonographic characteristics of gastric trichobezoars in children.

Methods: 3 case reports.

Results: Three cases of 10 to 12-year-old girls were admitted to our hospital for chronic abdominal pain and vomitting. Ultrasound showed a intraluminal gastric mass with a hyperechoic arclike surface and a marked acoustic shadowing is suggestive of a bezoar and an average size of 6 cm. Barium study revealed a large filling defect within the stomach. The definitive diagnosis of trichobezoars was established by endoscopic gastric and surgical removal was done by gastrotomy.

Conclusions: Gastric trichobezoars, one of the causes of chronic abdominal pain, often occur in women and girls with psychiatric problems. Ultrasound is the primary screening and detecting tool. Gastroscopy is a diagnostic as well as therapeutic modality. The patient must undergo a psychiatric evaluation after the surgery to prevent recurrence.

Keywords: Gastric trichobezoars.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF