Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2014 - Tập 18 - Số 6
ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHI ĐA CHẤN THƯƠNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ 2012-2014

Nguyễn Thị Hoa*, Đoàn Thị Ngọc Diệp*,**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng vàđiều trị bệnh nhi (BN) đa chấn thương.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt ca.

Kết quả: Có 54 trường hợp đa chấn thương nhập bệnh viện (BV) NhiĐồng 2 từ 2012 - 2014. Tỷ sốnam:nữ =1,45. Khoảng 41% BN thuộc nhómtừ2 đến 5 tuổi.Có 70% BN được chuyển từ các BV tuyến trước.Tai nạn giao thông là nguyên nhân thường gặp nhất (74%). Đa số tai nạn xảy ra trên đường đi (65%). Xe máy là phương tiện gây tai nạn thường gặp (60%). Trung bình một bệnh nhân có 2,3 vùng tổn thương. Chấn thương đầu cổ là vùng thường gặp nhất (74%), kế đến là chấn thương chi (56%). Đầu-chi là loại tổn thương phối hợp thường gặp nhất (35%). Siêu âm phát hiện tất cả các trường hợp tràn dịch ổ bụng.Nồng độ trung bình men gan cao hơn ở nhóm có chấn thương bụng. Có 44% BN cần can thiệp phẫu thuật. Điểm ISS(Injury Severity Score)trung bình là 18 điểm. Số ngày nằm viện trung bình là 13,35 ngày (0-81). Tỉ lệ tử vong là 7%. ISS nhóm tử vong và biến chứng cao hơn nhóm phục hồi hoàn toàn.

Kết luận: Xe máy va chạm người đi bộ là nguyên nhân đa chấn thương thường gặp nhất. Tai nạn thường xảy ra ở lứa tuổi từ 2 đến 5 tuổi. Thang điểm ISS có ý nghĩa trong phân loại độ nặng và tiên lượng tử vong ở bệnh nhiđa chấn thương.

Từ khóa: Đa chấn thương, trẻ em.

ABSTRACT :

THE CHARACTERISTICS OF PEDIATRIC POLYTRAUMA
AT THE CHILDREN’S HOSPITAL 2 HO CHI MINH CITY 2012-2014

Nguyen ThiHoa ,Doan Thi Ngoc Diep * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 6 - 2014: 127 - 133

Objectives: To describe the epidemiological, clinical, paraclinical and therapeutic characteristics of children with polytrauma at the Childrens Hospital 2.

Methods: This      is a case study. We reviewed 54polytraumatic cases who were treated from 2012 to 2014 at The Childrens Hospital 2, Ho Chi Minh City.

Results: Male/ Female ratio was 1.45/1. The highest age group was from 2 to 5 years old (41%). Most cases came from provinces (70%). Traffic accidents (74%) were the most important cause of polytrauma in this study. The most common type of traffic accidents was induced by motorbike (60%). The patients suffered from an average of 2.3 injuried area. Injuries of head/neck area were the most frequent (74%), followed by extremity fractures (56%). Sonography detected all cases with abdominal trauma. There were 44% of children needed surgical intervention. Mean ofISS (injury Severity Score)was 18 (range 5-68).The average of hospitalization durationwas 14 days (range 0-81 days). The overall mortality rate of the series was 7%. All ofof died casesin group withISS > 16 points.

Conclusion: Accidents caused by motorcyclesfor walking children is themostsignificant ofpolytrauma inthis study. The most important age group was from 2 to 5 years. The ISS was found to be a good predictor of survival in pediatric polytrauma.

Keywords: Pediatric polytrauma.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF