Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI TIẾT TỐ, GIẢI PHẪU BỆNH BƯỚU TUYẾN THƯỢNG THẬN PHÁT HIỆN TÌNH CỜ

Thái Kinh Luân*, Ngô Xuân Thái*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Phân tích đặc điểm lâm sàng, nội tiết tố, giải phẫu bệnh các trường hợp bướu tuyến thượng thận (TTT) phát hiện tình cờ tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt trường hợp, tất cả các trường hợp (TH) bướu TTT được phát hiện tình cờ tại bệnh viện Chợ Rẫy từ 01/01/2008 đến 30/06/2013. Phân tích đặc điểm lâm sàng, kích thước, giá trị nội tiết tố, giải phẫu bệnh.

Kết quả: Nghiên cứu có 86 trường hợp (TH). Lý do phát hiện bướu TTT: khám sức khoẻ tổng quát 60,5%, ăn uống kém, mệt 18,6%, đau bụng 22,1%, tăng huyết áp15,1%, yếu cơ 9,3%, theo dõi bệnh lý ác tính 3,5%. Tuổi trung bình 46 (nhỏ nhất 17, lớn nhất 82); tỷ lệ nam/nữ: 35/51; kích thước bướu 48,3 mm (11-120), bướu bên phải 57/86, bên trái 29/86; bướu tăng tiết aldosterone 31,4%, cortisol 18,6%, catecholamine 27,9%; bướu tăng tiết nội tiết tố 56,97%. Giải phẫu bệnh: bướu lành tính vỏ TTT 32,6%, bướu sắc bào tủy thượng thận (pheochromocytoma) 25,6%, carcinoma vỏ TTT 12,8% và các loại khác 29,0%.

Kết luận: Trong bệnh lý bướu tuyến thượng thận phát hiện tình cờ, lý do chính phát hiện bướu là khám sức khoẻ tổng quát, bướu tăng tiết nội tiết tố chiếm 56,97%. Tỷ lệ carcinoma vỏ tuyến thượng thận trong nghiên cứu này (12,8%) cao hơn một số nghiên cứu khác.

Từ khoá: bướu tuyến thượng thận, bướu phát hiện tình cờ, nội tiết tố.

ABSTRACT :

Objective: To analyze clinical characteristics, endocrine secretions and pathology of adrenal incident alomas at Cho Ray Hospital.

Methods: A case series study, all case of adrenal incidentalomas at Cho Ray Hospital from 01/01/2008 to 06/30/2013. Analyzing clinical characteristics, tumor size, endocrine secretions and pathology of adrenal incidentalomas.

Results: Total of 86 cases. Reason for serendipitous adrenal tumor: medical checkup 60.5%, loss of appetite and fatigue 18.6%, abdominal pain 22.1%, hypertension 15.1%, loss of muscle 9.3%, follow up other cancer 3.5%. Mean age 46 years old (17-82), ratio of male female 35/51, mean tumor size 48.3 mm (11-120), right tumor 57/86, left tumor 29/86, hyper secretion of aldosterone 31.4%, cortisol 18.6%, catecholamine 27.9%; hyper secretion of hormone 56.97%. Pathology: adrenocortical adenoma 32.6%, pheochromocytoma 25.6%, adrenocortical carcinoma 12.8%, and others 29.0% (18/86).
Conclusions: All adrenal incidentalomas, reason for serendipitous adrenal tumor is mainly medical checkup, hyper secretion of hormone 56.97%. Adrenocortical carcinoma rate in this study is rather higher than rate in some other studies is.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF