Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG BÙNG PHÁT BỆNH CYTOMEGALOVIRUS SAU GHÉP THẬN TẠI BVCR 2009-2013

Dư Thị Ngọc Thu*, Nguyễn Trọng Hiền*, Nguyễn Thị Thái Hà*, Hòang Khắc Chuẩn*, Thái Minh Sâm*, Trần Ngọc Sinh**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Cytomegalovirus (CMV) là một loại virus thuộc nhóm Beta Herpesvirus. Nhiễm CMV dễ bùng phát thành bệnh CMV ở người bệnh sau ghép thận, do đó cần phải có kế hoạch phòng ngừa và điều trị bệnh CMV cho đối tượng này.

Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả hàng loạt ca từ 2009-2013. Kế hoạch dự phòng: kiểm tra CMV (IgG, IgM), PCR lần đầu tiên đến khám bệnh và dự phòng bùng phát bệnh CMV với Aciclovir 200mg x 4 lần/ngàyx3-6 tháng. Trường hợp (TH) IgM (+) hay/và PCR (+), dùng Valganciclovir 450mg x 2 lần/ngày x 3-6 tháng hay Ganciclovir truyền tĩnh mạch (IV) 5mg/kg/12h. Kiểm tra số lượng copies 2 tuần, 1, 2, 3, 6 tháng, tối thiểu mỗi năm một lần. Công thức thuốc UCMD là Steroids + Calcineurin Inhibitors + Mycophenolate Mophetil, thuốc dẫn nhập (Basiliximab 20mg, ngày 0 và 4). Trường hợp có khó khăn về kinh tế, tiếp tục dùng Aciclovir 200mgx4 lần/24h + hiệu chỉnh liều thuốc UCMD thích hợp, kiểm soát sát diễn tiến lâm sàng và số lượng copies bằng PCR. Nếu không đáp ứng, phải dùng Ganciclovir /1 tháng, khi ổn định, sử dụng Aciclovir cho đủ ngày. Dùng phần mềm Excel 16.0 và EPI-Info để tạo các bảng tổng kết và xử lý số liệu.

Kết quả: 235 TH theo dõi sau ghép tại BVCR từ 2009-2013. Có 158 TH (67,2%) nam, 77 (32,8%) nữ, 37 (5,3%) chưa điều trị dự phòng bệnh CMV vì chức năng thận ghép, theo dõi lâm sàng, xét nghiệm huyết thanh CMV (IgG, IgM) và PCR. 167 (71.1%) điều trị dự phòng bùng phát bệnh CMV với Aciclovir. Valganciclovir và Ganciclovir (IV) được sử dụng cho 9(3,8%) và 13(3,5%) có nguy cơ cao bùng phát bệnh. Tử vong do bệnh CMV trong năm 2011 và 2013 là 0,0%.

Kết luận: CMV dễ bùng phát thành bệnh trên những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nặng, hay sau ghép cơ quan. Nguy cơ tử vong tăng cao khi bệnh CMV bùng phát.

Từ khóa: Cytomegalovirus after renal transplantation, Cytomegalovirus sau ghép thận, nhiễm trùng sau ghép thận.

ABSTRACT :

Background: Cytomegalovirus (CMV) is a Beta herpes virus group. Progression of the CMV disease is more complex with the patients after renal transplantation. It’s necessary to plan for prevention and treatment of CMV after renal transplantation patients.


Material and method: Prospective from 2009 to 2013 we were planning prophylaxis and treatment of CMV disease with the conditions in Vietnam, such as: Acyclovir, ganciclovir (IV), Valganciclovir depending on

the individual situation of each patient. Plan to check the CMV minimum once per year. Time for prophylaxis or treatment are 3 to 6 months depending on the rights of an. Immunosuppressive drugs was used Basiliximab, steroids, Sandimmun Neoral, Tacrolimus, Mycophenolate Mophetil, Azathioprine.

Results: 694pts included: 373 (53.7%) got renal transplantation from other centers, 321 (46.3%) transplanted at Cho Ray Hospital (CRH). 451 (65.0%) are males; 243 (35.0%) are females. 235(33.9%) including 37 (5.3%) hadn’t used drugs because of their renal function, monitored by the clinical and subclinical of CMV (IgG, IgM), PCR, 167 (71.1%) were used Aciclovir, 9pts (3.8%) used Valganciclovir, 13 (3.5%) Ganciclvir (IV). Depending on the CMV disease progresses, switch from Ganciclovir (IV) to Valganciclovir or Aciclovir for all that remains of progress and to keep close control of the immunosuppressive drugs (table 1). The rate of death of group I were 18 (3.9%) and were 6(2.6%) (p=0.35). The rate of death in 2011 and 2013 were 0.0% (table 2).

Conclusion: CMV disease outbreaks easily on patients with severe immunosuppression, such as after renal transplant. The risk of mortality rate is increasing when the CMV disease outbreaks.

Keywords: Cytomegalovirus after renal transplantation, Infections after renal transplantation.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF