Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM DẬY THÌ SỚM TRUNG ƯƠNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 2010 ĐẾN 2013

Huỳnh Thị Vũ Quỳnh*, Phạm Minh Thu*, Lê Minh Tường Vân*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và cận lâm sàng và nguyên nhân dậy thì sớm trung ương ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 1/2010-12/2013.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: 159 trẻ dậy thì sớm trung ương được khảo sát. Tuổi trung bình khởi phát dậy thì sớm là 6,19 tuổi, đa số là trẻ nữ (nữ/nam: 18,875/1). Thừa cân 31%, béo phì 17%. Chiều cao tiến triển so với tuổi: 35,8%. Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất ở bé gái là vú to, ở bé trai là lông mu. Tuổi xương tiến triển chiếm 90%, tuổi xương tuổi thực trung bình: 29,95 tháng. LH nền trung bình: 1,979 mIU/mL, chọn nồng độ LH nền càng thấp làm điểm cắt càng ít bỏ sót các trường hợp dậy thì sớm trung ương. Trong nghiệm pháp kích thích GnRH, đa số các trường hợp LH đạt giá trị điểm cắt tại thời điểm 30 phút (87,7%). Estradiol/bé gái: 54,4% đạt mức dậy thì. Bất thường vùng hạ đồi – tuyến yên trên MRI não chiếm 15,7%. Trong đó, microadenoma tuyến yên 56%; hamartoma hạ đồi 16%. Nang buồng trứng: 27%.

Kết luận: Dậy thì sớm trung ương ở trẻ em thường gặp ở giới nữ. Trẻ thường có triệu chứng thừa cân hoặc béo phì. Triệu chứng lâm sàng thường gặp là vú to và lông mu. Đa số dậy thì sớm trung ương là vô căn; 15,7% có bất thường vùng hạ đồi-tuyến yên.

Từ khóa: Dậy thì sớm, trung ương, nguyên nhân.

ABSTRACT :

Objectives: To describe the characteristics of central precocious puberty in patients at Children’s Hospital 2 from 1/2010-12/2013.

Method: Case-series study.

Results: There were 159 precocious puberty cases. The mean age was 6.19; most of them were female (female/male: 18.875/1). The rate of overweight was 31%, obesity was 17%, and accelerated height was 35.8%. Most common symptom was breast enlargement in female (98%), pubic hair (100%). Advanced bone age: 90% mean bone age - chronological bone: 29.95 months. Mean basal LH: 1.979 mIU/mL. In GnRH stimulation test, peak LH was at 30 minutes in most of case (87.7%). Estradiol/females: 54.4% at pubertal level. 84.3% was idiopathic central precocious puberty; 15.7% caused of hypothalamus-pituitary lesions (microadenoma: 56%, hamartoma: 16%).

Conclusions: Precocious puberty was more common in female. Patients were usually overweight or obesity. Most common symptoms were breast enlargement and pubic hair. Most of cases were idiopathic, 15.7% caused of hypothalamus-pituitary lesions.

Key words: Precocious puberty, central, causes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF