Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM TIỂU DẦM ĐƠN THUẦN NGUYÊN PHÁT Ở TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 10 TUỔI TẠI QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

Dương Lệ Nguyệt*, Hoàng Thị Diễm Thúy**, Huỳnh Thoại Loan***, Trần Thị Mộng Hiệp****

TÓM TẮT :

 Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ tiểu dầm đơn thuần nguyên phát và các yếu tố liên quan đến tiểu dầm ở trẻ em từ 6 đến 10 tuổi tại Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh.

 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả và phân tích, chọn mẫu ngẫu nhiên theo cụm ở trẻ đang học tại các trường tiểu học ở Quận 5– Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tổ chức Quốc tế về Tiểu không tự chủ ở Trẻ em, tiểu dầm đơn thuần nguyên phát là tình trạng thoát nước tiểu không tự chủ khi trẻ ngủ vào ban đêm, liên tục từ nhỏ không có khoảng thời gian ngưng, không có bất kỳ triệu chứng nào khác của đường tiết niệu dưới và không có tiền sử rối loạn chức năng bàng quang. Tất cả các yếu tố liên quan được kiểm định bằng phương pháp chi bình phương, đánh giá sự khác biệt bằng OR với khoảng tin cậy 95%.

 Kết quả: Nghiên cứu của chúng tôi gồm 167 trẻ tiểu dầm, từ 6 đến 10 tuổi, chiếm tỉ lệ 5,7%, nam/nữ = 1,3, giảm rõ ở trẻ ≥ 8 tuổi. Trẻ có anh chị em bị tiểu dầm mắc chứng tiểu dầm nhiều hơn so với những trẻ bình thường. Tỉ lệ trẻ thừa cân, béo phì tăng cao ở nhóm có tiểu dầm (42,0%). Tỉ lệ trẻ tiểu dầm có tiền căn viêm amiđan, viêm họng, nhiễm khuẩn tiểu và suyễn lần lượt là 19,2; 23,9; 4,2 và 4,8%. Tỉ lệ trẻ tiểu dầm có ngáy, táo bón và thói quen uống nước trước ngủ lần lượt là 28,1; 19,8; và 67,1%. Hơn 50% phụ huynh cho rằng “tiểu dầm là một vấn đề quan trọng cần phải điều trị”. Tiểu dầm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của trẻ và tỉ lệ trẻ cảm thấy xấu hổ vì bị tiểu dầm chiếm tỉ lệ cao (59,3%).

 Kết luận: Tỉ lệ tiểu dầm ở trẻ 6-10 tuổi là 5,7%, nam nhiều hơn nữ, giảm dần theo tuổi, có yếu tố gia đình. Tiểu dầm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của trẻ và phần lớn phụ huynh quan tâm đến vấn đề này.

 Từ khóa: Béo phì, tâm lý, thói quen, tiểu dầm. 

ABSTRACT :

Objectives: The research to identify the rate of primary nocturnal enuresis and its related factors in children aged 6 to 10 at district 5 Ho Chi Minh City 62.

Sample and designs: descriptive and analysis cross-sectional, random cluster sampling among elementary pupils in district 5 – Ho Chi Minh City. The International Children’s Continence Society (ICCS): primary nocturnal enuresis is discrete episodes of urinary incontinence during sleep in children ≥5 years of age, who have never achieved a satisfactory period of nighttime dryness, without any other lower urinary tract symptoms and without a history of bladder dysfunction. All confounds were tested by chi-square test, evaluate differences by OR with 95% CI.

Results: the research included 167 bedwetting children, aged 6 to 10, and occupied the proportion of 5.7%, boys/girls = 1.3, strongly declined among those older than 8 years old. Children who had enuresis siblings had a higher rate of bedwetting. Rate of obesity and overweight was augmented (42.0%). Rate of enuresis children whom had clinical history with tonsillitis, sore throat, UTI and asthma are 19.2; 23.9; 4.2 and 4.8%, respectively. This rate among children with snore, constipation and those who drank before bedtime are 28.1; 19.8 and 67.1%, respectively. More than 50% of parents indicated that enuresis was a severe problem that had to be treated. Bedwetting strongly affected children psychology and the rate of children who felt ashamed for having child bedwetting was high (59.3%).

Conclusion: Rate of primary nocturnal enuresis in children aged 6 to 10 is 5.7%, boys were more than girls, decreased with age, related to genetic factors. Enuresis had a strong effect on children psychology, also on parents who cared about the issue.

Key words: Obesity, psychology, habit, nocturnal enuresis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF