Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VIÊM PHỔI CÓ TĂNG EOSINOPHIL TRONG MÁU NGOẠI BIÊN TẠI KHOA NỘI 2 NĂM 2015

Nguyễn Thanh Hương*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Giới thiệu một trường hợp viêm phổi kéo dài có tăng eosinophil trong máu ngoại biên.

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo một ca bệnh. Chúng tôi giới thiệu một trường hợp một trẻ nam 12 tuổi, có biểu hiện sốt kéo dài, viêm phổi có tăng eosinophil trong máu ngoại biên, tổn thương da đã được chẩn đoán xác định viêm phổi qua phim chụp X quang và CT ngực có thuốc cản quang .

Kết quả: Sau điều trị nhiều kháng sinh, tổn thương phổi không cải thiện, ngày càng nhiều, sốt liên tục. Nhưng rất tốt sau điều trị corticoid.

Kết luận: Viêm phổi là bệnh lý rất thường gặp, nhưng viêm phổi có kèm tăng eosinophil trong máu ngoại biên thì không nhiều, nếu không chú ý thì sẽ tốn kém nhiều do dùng kháng sinh không hiệu quả, kéo dài thời gian điều trị.

Từ khóa: Viêm phổi kéo dài, eosinophil.

ABSTRACT :

Objectives: To introduce a case pneumoniae with eosinophil peripheral blood increseased.

Methods: To present a 12 years old boy, who had long fever, pneumoniae, red rash all body but no itche, eosinophil peripheral blood increseased (> 500/ml) diagnosis pneumoniae by chest X ray and CT scanner.

Result: After traitement with plurale antibiotics patient until fever, chest X ray unwell but exellent after corticoid treatment.

Conclusion: Eosinophilic pneumonia is disease uncommon. If we weren’t noticing we waste time treatment and must use many antibiotics but of no effect.

Keywords: Pneumonia, eosinophil.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF