Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH CẦU LYMPHÔ CẤP Ở TRẺ EM

Hồ Trần Phương Thảo*, Nguyễn Đình Văn**, Phạm Xuân Dũng***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm lâm sàng, sinh học đồng thời đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu lymphô cấp trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu hồ sơ bệnh án, ghi nhận và mô tả các đặc điểm lâm sàng, sinh học đồng thời đánh giá kết quả điều trị của phác đồ Fralle 2000 trên 59 bệnh nhi được chẩn đoán bệnh bạch cầu lymphô cấp nhập viện bệnh viện Nhi Đồng 2 trong khoảng thời gian từ 01/2012 đến 01/2014.

Kết quả:(1)Tuổi thường gặp 1-10, trung bình 4,9 ± 3,6. Tỉ lệ nam- nữ 1,3/1. Phần lớn được ghi nhận có sốt, thiếu máu, gan to vào thời điểm chẩn đoán.(2) Kết quả: 58/59 (98,3%) bệnh nhân lui bệnh hoàn toàn; 1/59 (1,7%) bệnh nhân không lui bệnh. Sau thời gian 2 năm theo dõi, có 15/59 (25,4%) bệnh nhân tái phát; 13/59 (23,7%) bệnh nhân tử vong;1/59 (1,7%) bệnh nhân mất dấu; tỉ lệ sống toàn thể (OS) là 76,2% và tỉ lệ sống không bệnh  (DFS) là 69,5% (3) Một số biến chứng gặp trong giai đoạn tấn công bao gồm: nhiễm khuẩn (40,7%), loét miệng (52%), tăng men gan (44%), giảm fibrinogen (39%), nôn ói (30%).Thời gian nằm viện 55 ngày (49-65 ngày).

Kết luận: Mặc dù phân nhóm nguy cơ không dựa trên các yếu tố di truyền, phác đồ Fralle 2000 vẫn cho đáp ứng lui bệnh ban đầu khả quan (98,3%) nhưng cũng ghi nhận tỉ lệ tái phát khá cao (25,4%) nên cần có những phương pháp bổ sung khác, như phân nhóm nguy cơ dựa trên MRD sau tấn công.

Từ khóa: Bạch cầu lymphô cấp trẻ em, phác đồ Fralle 2000.

ABSTRACT :

Objective: To determine the clinical and biologic features, and to evaluate the effect of treatment in children with all in the Children’s Hospital 2.

Method: Review medical records to describe the clinical and biologic features and to evaluate the effect of Fralle 2000 protocol in 59 childrens with ALL who were admitted to the Children’s Hospital 2 from January 2012 to January 2014.

Results: Age 1-10, mean age 4.9 ± 3.6. A male to female ratio was 1.36/1.  All of them had fever, anemia, hepatomegaly at presentation. 58/59 (98.3%) patients were achieved a complete remission; one out of 59 patients was not achieved complete remission after first reduction. After 2 years follow-up, 15/59 (25.4%) were replased, 13/59 (23.7%) were died and 01 (1.7%) one case was lost to follow, the overall survival was 76.2% and the disease free survival was 69,5%. Several side effects in reduction including: infection (40.7%), mucositis(52%), hypertransaminase (44%), nausea (30%), hypofirinogen (39%). Days of hospitalization was 55 days (49 - 65 days).

Conclusions: Despite the excellent initial response to the Fralle 2000 protocol, we recommend more available standards to identify risk group, including MRD after reduction  because of the high replase rate.

Key words: Acute lymphoblastic leukemia in childrens, Fralle 2000 protocol.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF