Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA TRẺ SỐT DƯỚI 72 GIỜ DO SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Đỗ Châu Việt*, Nguyễn Trần Nam*, Trần Thị Kim Vân*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả các biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng thường gặp có liên quan đến nhiễm sốt xuất huyết Dengue của những trẻ có sốt dưới 72 giờ đến khám.

Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu cắt ngang

Kết quả: Trong 2 năm từ 2012 – 2014, có 656 trẻ trên 5 tuổi, sốt < 72 giờ được khảo sát, số trẻ được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue là 302 ca. Các triệu chứng nhiễm sốt xuất huyết Dengue thường gặp trong giai đoạn sớm như đau cơ, đau xương, đau sau hốc mắt, đỏ da và đau đầu. Việc kết hợp chẩn đoán lâm sàng và NS1Ag giúp chẩn đoán sớm được 70% các trường hợp nhiễm Dengue trong giai đoạn sớm.

Kết luận: Sốt xuất huyết Dengue được chẩn đoán sớm bằng sự kết hợp các biểu hiện lâm sàng và vi sinh để hạn chế tình trạng bỏ sót bệnh.

Từ khóa: Sốt, sốt xuất huyết.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the clinical signs and common laboratory related to Dengue infection among children who have fever under 72 hours at out patient clinic of Children’s Hospital 2.

Results: During 2 years from 2012 - 2014, 656 childrens above 5 years old and under 72 hour fever were enrolled, 302 cases had Dengue fever. The common clinical signes were muscle pain, joint pain, retro orbit pain, rash and headach. The combination of clinical sign and Ns1Ag can diagnose 70% cases in the early period of the disease.

Conclusion: Dengue infection needs to be diagnosed early by the combiation of clinical signs and microbiology.

Key words: Fever, Dengue fever.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF