Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM NÃO NHẬT BẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 01/2011 ĐẾN THÁNG 12/2014

Đỗ Châu Việt*, Nguyễn Trần Nam*, Huỳnh Lâm Thùy Trinh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh nhân Viêm não Nhật Bản và mối liên hệ giữa các yếu tố trên với tình trạng hồi phục của bệnh.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả hàng loạt ca trên 91 bệnh nhi từ 1 tháng đến 15 tuổi được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 01/01/2011  đến 01/12/2014, chẩn đoán xác định viêm não Nhật Bản dựa trên kết quả MAC ELISA dương tính trong dịch não tủy và hoặc trong máu.

Kết quả: Biểu hiện lâm sàng thường gặp: sốt, co giật, đau đầu, rối loạn tinh thần, nôn ói, dấu thần kinh định vị/thần kinh khu trú. 71% ghi nhận bất thường trên EEG, trong đó hoạt động chậm khu trú hoặc lan tỏa chiếm 45,2%. Mri sọ não ghi nhận có 62,7% tổn thương ở vùng đồi thị và cuống não. Tỷ lệ tử vong 9,8%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về sự hiện diện các triệu chứng sốt, rối loạn nhịp thở, co giật, dấu thần kinh định vị/thần kinh khu trú , tăng tiết đàm, glasgow <= 8, và tiêm ngừa vắcxin ở nhóm hồi phục và nhóm không hồi phục.

Kết luận: Viêm não Nhật Bản là một bệnh lý tổn thương não cấp, để lại di chứng thần kinh nặng nề ở trẻ em. Việc tiêm ngừa vắc-xin góp phần hạn chế tử vong và di chứng sau này.

Từ khóa: Viêm não Nhật Bản.

ABSTRACT :

Objectives: Describe the epidemiological, clinical, paraclinical characteristics of Japanese encephalitis and the relationship between these factors with recovery of  the disease.

Methods: Retrospective descriptive study, from 01/01/2011 to 01/12/2014, 91 Japanese encephalitis patients from 1 month to 15 years old, who had positive MAC ELISA results in the CSF and/or blood, were enrolled.

Results: Common clinical manifestations were fever, convulsions, headache, mental confusion, vomiting, focal neurological deficits. 71 % of  patients had abnormal EEGs, mainly localized or diffused slowing waves (45.2%). 62.7 % of lesions on cranial MRIs appeared in the hippocampus and brainstem. Mortality rate was 9.8%. There was a significantly statistical difference in fever, breathing disturbances, seizures, focal neurological deficits, increasing secretion of phlegm, glasgow <= 8, and vaccination status between recovery and non-recovery groups.

Conclusions: Japanese encephalitis (JE) caused severe neurological sequelae in children. Vaccination has an important role in reducing mortality and neurological sequelae.

Key words: Japanese encephalitis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF