Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 3
TÌNH TRẠNG NHIỄM HERPES SIMPLEX VI RÚT Ở TRẺ ĐỘNG KINH

Tôn Nữ Vân Anh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Động kinh là một rối loạn thần kinh mạn tính, ảnh hưởng đến nhiều người ở mọi lứa tuổi trên thế giới. Một vài nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nhiễm Herpes Simplex Virus (HSV) là một trong những nguyên nhân gây động kinh tiềm ẩn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi điều tra tình trạng nhiễm HSV ở trẻ động kinh và một vài điểm khác biệt về lâm sàng giữa nhóm có huyết thanh HSV dương tính và âm tính.

Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi chọn 32 bệnh nhi được chẩn đoán động kinh vào điều trị tại Trung tâm Nhi Khoa- Bệnh viện trung ương Huế và tiến hành xét nghiệm tìm kháng thể IgM, IgG của HSV trong huyết thanh bằng phương pháp ELISA. Chúng tôi chia thành hai nhóm nghiên cứu (nhóm có huyết thanh dương và nhóm có huyết thanh âm tính với HSV) và tìm sự khác biệt giữa hai nhóm về một vài đặc điểm lâm sàng của trẻ động kinh.

Kết quả: Tỉ lệ nhiễm HSV ở trẻ động kinh chiếm34,4%chủ yếu trẻ đã nhiễm mạn tính trước đó. Trong đó có tỷ lệ trẻ có nhiễm HSV đang tiến triển chiếm 9,4% (trẻ có IgM dương tính và IgG dương tính). Nhóm có nhiễm HSV  so với nhóm còn lại không nhiễm có khác biệt nhau về tần suất động kinh, cơn hàng ngày với (p<0,05). Nhóm tuổi trẻ động kinh trên 1 tuổi có tỷ lệ nhiễm HSV so với nhóm còn lại, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy không có sự khác biệt giữa hai nhóm về giới tính, địa dư và loại cơn động kinh.

Kết luận: Tình trạng nhiễm HSV chiếm tỉ lệ đáng kể ở trẻ bị động kinh. Do đó việc tìm kiếm nguyên nhân này trong nguyên nhân tiềm ẩn là cần thiết trong việc điều trị để giảm tỷ lệ tái phát, kháng trị và giảm việc phải điều trị kéo dài thuốc kháng  động kinh.

Keywords: Động kinh, Herpes

ABSTRACT :

Objective: Epilepsy is a chronic neurological disorder that affects many people of all ages around the world. Several recent studies have shown that infection Herpes simplex virus (HSV) is one of the causes in cryptogenic epilepsy. In this study, we investigated HSV infection in young epileptic and clinical characteristic differences between seropositive and seronegative with HSV.

Methods: We selected 32 patients diagnosed epilepsy in Center Pediatrics and Hue Central Hospital conducted tests for HSV IgM, IgG in serum by ELISA. We divided into two study groups (groups with seropositive and seronegative group with HSV) and finding the difference between the two groups on several clinical characteristics of epileptic children.

Results: The prevalence of HSV in epileptic children 34.4%,mainly chronical infection. Including the rateof children with progressing infection HSV was 9.4 % (IgM positive and IgG positive). There is statiscally significant between the group is progressing infection HSV andthe negative group with the frequency seizure(p < 0.05). The result showed that has significant between the two group in age. However, we found no significant between the two groups gender, accommodation, type of seizures and epilepsy duration.

Conclusion: Herpes virus simplex infected status rather high proportion of children with epilepsy. The finding for causes of cryptogenic epilepsy is essential in the treatment to reduce the recurrence rate, the resistance of treatment and prolonged AEDs treatment.

Key words: Epilepsy, Herpes simplex virus.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF