Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 6
KINH NGHIỆM CÁ NHÂN TRÊN 281 TRƯỜNG HỢP LẤY SỎI THẬN QUA DA

Nguyễn Đình Xướng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Trao đổi một vài kinh nghiệm cá nhân trong phương pháp lấy sỏi thận qua da.

Phương pháp: Trình bày những kinh nghiệm cá nhân về góc chọc và nong vào hệ thống bài tiết, thuận lợi và khó khăn của phương pháp lấy sỏi thận qua da trên những bệnh nhân có tiền căn mổ hở, những trường hợp thất bại phải chuyển qua mổ hở, choáng nhiễm trùng trong phương pháp lấy sỏi thận qua da.

Kết quả: Kinh nghiệm từ 281 bệnh nhân được lấy sỏi thận qua da từ năm 2001 đến năm 2007 cho thấy: ở góc chọc từ 31 đến 90 độ thuận lợi cho thao tác tìm, tán và lấy sỏi. Những bệnh nhân có tiền căn mổ hở không phải là yếu tố bất lợi trong phương pháp lấy sỏi thận qua da, thậm chỉ thời gian mổ trong nhóm có tiền căn mổ hở ngắn hơn so với nhóm mổ lần đầu. Sót sỏi là nguyên nhân chính phải chuyển bệnh nhân qua mổ hở để lấy sỏi. Choáng nhiễm trùng có thể dẫn tới tữ vong nên cần đặc biệt chú ý tai biến này.

Kết luận: Mặc dù còn những hạn chế, tai biến và biến chứng, lấy sỏi thận qua da vẫn được coi là một trong những lựa chọn ưu tiên trong điều trị sỏi thận và sỏi niệu quan 1/3 trên.

Từ khóa: Kinh nghiệm, lấy sỏi thận qua da.

ABSTRACT :

Objectives: To discuss on personal experiences in Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL).

Methods: Present personal experiences on: Direction to the collecting system, advantages and disadvantages of PCNL on the patients have had opened surgery, the failure cases moving to opened surgery, septic shock in PCNL.

Results: 281 patients underwent PCNL from 2001 to 2007 showed that the infundibulum angle between 31 and 90 degree is easier in operating than other angles. The patients have had opened surgery have no disadvantages when doing PCNL, on the other hand, the time of operating is shorter than the primary intervention patients. Residual stone is the main cause of failure cases who have to convert to opened surgery. Septic shock must be considered in PCNL because it can be the cause of dead.

Conclusions: Although there are some limits of PCNL, 281 patients underwent PCNL encourage the author consider PCNL as one of the option of choice to manage kidney stone and upper ureter stone.

Key words: Personal experiences, Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF