Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 6
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT BƯỚU THƯỢNG THẬN

Phạm Văn Bùi*, Võ Phước Khương**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu: Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt bướu thượng thận là phương pháp điều trị ít xâm hại dần thay thế phẫu thuật mở trong điều trị các sang thương của tuyến thượng thận. Chúng tôi đánh giá hiệu quả của phương pháp qua thời gian mổ, tai biến, biến chứng, và thời gian nằm viện.

Phương pháp: Từ tháng 8/2011 đến tháng 9/2015 chúng tôi thực hiện phẫu thuật cắt bướu thượng thận qua nội soi sau phúc mạc 23 trường hợp bao gồm 14 bướu bên trái và 9 bướu bên phải. Tuổi từ 18 đến 69 (TB: 43±12.5 tuổi) gồm 18 nữ và 5 nam.

Kết quả: Thời gian mổ từ 70 phút đến 240 phút ( TB: 121.9 ± 37.1phút ). Lượng máu mất từ 20ml đến 100m (TB : 65 ± 31.5 ml). Lâm sàng thường gặp nhất là Hội chứng Conn (10 trường hơp trong đó có 1 là bướu 2 bên), Hội chứng Cushing (7 trường hợp, 1 trường hợp bướu 2 bên) và cường Aldosteron (1 trường hợp). Kích thước bướu từ 10mm đến 60mm ( TB: 29.5 ± 13.2mm). thời gian nằm viện sau mổ từ 2 đế 6 ngày (TB: 4.3 ± 1.2 ngày). Không có tai biến, biến chứng nặng, không có trường hợp tử vong.

Kết luận: Nội soi sau phúc mạc là phương pháp ít xâm hại được ứng dụng an toàn và hiệu quả trong điều trị bướu thượng thận.

Từ khóa: Nội soi sau phúc mạc cắt tuyến thượng thận.

ABSTRACT :

Background and Aims: Retroperitoneal Laparoscopic adrenalectomy has become an effective option for removing adrenal gland tumors. We evaluated the retroperitoneal approach with regard to operative times, complications and hospital stay.

Methods: From August 2011 to September 2015 we performed retroperitoneal lalaroscopic adrenalectomy in 23 patients with adrenal gland tumors including 14 on the left and 9 on the right side, in 18 women and 5 men. Patient age was 43 years ± 12.5 (range 18 to 69 years).

Results: Mean operative time was 121.9 minutes ± 37.1 (range 70 to240 minutes). Estimated blood loss was 65 ml ± 31.5 (range 20 to 100 ml). Average hospital stay was 4.3 days ± 1.2 (range 2 to 6 days). The most common lesions were Conn’s syndrome in 10 patients with bilateral hyperplasia in 1, primary hyperaldosteronism in 1 and Cushing´s syndrome in 7 with bilateral hyperplasia in 1. Average tumor size was 29.5 mm ± 13.2. (range 10 to 60 mm).

Conclusions: The retroperitoneal approach to laparoscopic adrenalectomy was the safety and efficacy procedure for adrenal tumors.

Key words: Retroperitoneal laparoscopic adrenalectomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF