Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2015 - Tập 19 - Số 6
PHẪU THUẬT KÍCH THÍCH TỦY SỐNG TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ĐAU SAU PHẪU THUẬT CỘT SỐNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ HỒI CỨU Y VĂN

Jean Paul Nguyen*, Nguyễn Thi Hùng**, Lê Thái Bình Khang***, Võ Thành Nghĩa****, Phạm Anh Tuấn****

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Báo cáo kết quả 1 trường hợp đau mạn tính sau phẫu thuật cột sống được điều trị bằng phẫu thuật kích thích tủy sống và tóm lược y văn về hiệu quả và các biến chứng của phẫu thuật này.

Phương pháp thực hiện: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi được chẩn đoán: hội chứng đau sau phẫu thuật cột sống dựa vào bệnh sử, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Phẫu thuật kích thích tủy sống được thực hiện với điện cực kích thích đặt ngoài màng cứng tủy sống ở vị trí D8-D11. Đánh giá hiệu quả điều trị sau 3, 12 và 18 tháng. Hồi cứu y văn các bài báo về phẫu thuật kích thích tủy sống trong điều trị hội chứng đau sau phẫu thuật cột sống.

Kết quả: Bệnh nhân cải thiện tốt triệu chứng đau sau phẫu thuật: giảm 80% sau 3 tháng, hết hẳn đau chân ở thời điểm 12 và 18 tháng; đau thắt lưng giảm 50%. Hồi cứu y văn cho thấy tỉ lệ thành công của phẫu thuật này trong điều trị hội chứng đau sau phẫu thuật cột sống thay đổi từ 56% đến 88,2%. Các biến chứng của phẫu thuật nếu xảy ra đều không ảnh hưởng đến tính mạng hoặc để lại di chứng thần kinh.

Kết luận: Phẫu thuật kích thích tủy sống cho thấy có hiệu quả lâu dài trong điều trị đau mạn tính sau phẫu thuật cột sống thất bại với các phương pháp điều trị khác và có tính an toàn cao.

Từ khóa: Đau mạn tính, hội chứng thất bại sau phẫu thuật cột sống, kích thích tủy sống.

ABSTRACT :

Objective: The result of spinal cord stimulation in the treatment of one patient with chronic pain after the spinal surgery is presented with a through review of the literature.

Methods: A 38-year-old woman was diagnosed the failed back surgery syndrome by medical history, clinical signs and paraclinical features. The spinal cord stimulation surgery was done with an eclectrode located at D8-D11. A 3, 12 and 18 months follow-up, the result was made. We reviewed the articles involved the spinal cord stimulation and failed back surgery syndrome in the literature.

Results: After surgery, the patient was improved very good. The leg pain was reduced 80% after 3 months and was recovery totally at 12 and 18 months follow-up. The back pain was improved about 50%. In the literature, the success rate of this procedure in the treatment of the failed back surgery syndrome was 56-88,2%. There have no complication involved life threatening or neurological deficit.

Conclusion: The spinal cord stimulation is effective and safe in long-time for chronic pain after spinal surgery which is failed with other treatments.

Key words: Chronic pain, failed back surgery syndrome, spinal cord stimulation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF