Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẪU THUẬT VỠ BÀNG QUANG NGOÀI PHÚC MẠC

Ngô Xuân Thái*, Trịnh Hoàng Tín*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bàng quang (BQ) là tạng dưới phúc mạc, được bảo vệ khá vững chắc bởi khung chậu do đó vỡ BQ thường do chấn thương rất mạnh gây nên. Hầu hết các trường hợp VBQNPM nằm trong bệnh cảnh đa chấn thương có gãy khung chậu kèm theo. Triệu chứng lâm sàng bị che khuất bởi triệu chứng của các tổn thương khác nên thường chẩn đoán trễcó thể gây nhiều biến chứng dẫn đến tử vong. Vì vậy, chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời là cần thiết.

Mục tiêu: Đánh giá kết quả chẩn đoán và xử trí phẫu thuật vỡ bàng quang ngoài phúc mạc.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu 62TH được chẩn đoán VBQNPM và xử trí phẫu thuật tại bệnh viện Chợ Rẫy từ 1/2008 - 12/2013.

Kết quả: 48 nam (77,4%) và 14 nữ (22,6%), tuổi trung bình 33,4 ± 11,8. Hai nguyên nhân thường gặp là tai nạn giao thông (72,6%) và tai nạn lao động (20,9%). Tiểu máu hay thông niệu đạo có máu (98,4%), đau bụng vùng hạ vị (90,6%) là hai triệu chứng thường gặp nhất. 50 TH VBQNPM đơn thuần (78,1%), 14TH vỡ phối hợp trong và ngoài phúc mạc (21,9%). X-quang BQ có cản quang (Cystography) là xét nghiệm hình ảnh học chẩn đoán có độ chính xác cao (94%). Gãy khung chậu 60TH (93,8%), gãy xương tứ chi 17TH (26,6%) là hai tổn thương phối hợp thường gặp. Tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật là 17,7%, không có trường hợp nào tử vong. Số ngày nằm viện trung bình là 12,52 ± 9,21.

Kết luận: Phần lớn các trường hợp VBQNPM xảy ra ở độ tuổi lao động, nằm trong bệnh cảnh đa chấn thương gây nhiều biến chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Chẩn đoán và xử trí sớm sẽ làm giảm tỷ lệ các biến chứng và cải thiện được chất lượng cuộc sống người bệnh.

Từ khoá: Vỡ bàng quang ngoài phúc mạc.

ABSTRACT :

Background: The bladder is located in the subperitoneal space and is firmly protected by the pelvic bone, so bladder rupture is frequently caused by an extremely strong trauma. Most cases of extra peritoneal bladder rupture are related to multiple trauma scenarios, which is associated with pelvic rupture. Its signs and symptoms are hidden by the other injuries that results to delay diagnosis, increase complication and mortality rate.

Objective: Evaluate the result of diagnosis and surgical management of extra peritoneal bladder rupture.

Material and methods: A retrospective study of 62 patient, diagnosis extra peritoneal bladder rupture and undergone surgical treatment in Cho Ray Hospital from January 2008 to December 2013.

Results: Two major causes were traffic accident (72.6%) and labor accident. In this study, there were 48 male patients (77.4%) and 14 female patient (22.6%). The median age was 33.4±11.8. Hematuria and blood in urethral catheter (98.4%), suprapubic pain (90.6%) were most common symptoms. 50 cases had extraperitoneal bladder rupture alone, whereas 14 cases had extraperitoneal coordinated with intraperitoneal bladder rupture. Cystography was considered as an imaging study with high accuracy (94%). Two commonly coordinating injuries were pelvic rupture 93.8% (60cases) and four-extremity rupture 26.6% (17cases). The complicated rate after surgery was 17.7%; we had no case related to death. The median time of hospital stay was 12.5±9.2 days.

Conclusion: The majority of extraperitoneal bladder rupture occurs in the working age. This condition is usually associated with the multiple injuries, which lead to many complications affecting the quality of life. Early diagnosis and treatment will reduce the rate of complications and improve quality of life.

Keywords: extraperitoneal bladder rupture.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF